fbpx
Przejdź do treści
Wielkie Arkana - 20 Sąd Ostateczny.

Wielkie Arkana – 20 Sąd Ostateczny.

Wielkie Arkana – 20 Sąd Ostateczny.

 

W karcie Sąd Ostateczny możesz zauważyć:

 

Człowieka wiernego swym ideałom i wprowadzającego je w czyn, mistrza; pozbawionego fanatyzmu przewodnika duchowego. Istotę, w której dokonało się wewnętrzne odrodzenie (taka istota wyzwoliła umysł z wszelkich iluzji i więzów]; osobę oświeconą posiadającą szeroką globalną świadomość (umysłem swym jest ona ponad wszelkim podziałem i oceną). Istotę rozwijającą się duchowo, dokonującą weryfikacji swych minionych czynów poprzez ich osądzenie i jednorazowe rozliczenie z przeszłością, jednostkę spełniającą swoją życiową misję (powołanie), wskazującą ludziom drogę do Boga i pomagającą im.

Nawiedzonego fanatyka narzucającego innym swój system religijno-filozoficzny. Szalonego głosiciela „dobrej nowiny”, który nie mając kontaktu z realną rzeczywistością straszy ludzi sądem bożym, końcem świata, wiecznym potępieniem (na karcie widzimy go w osobie anioła).

Nadszedł czas na ocenę swej życiowej sytuacji i dokonanie istotnych zmian, realizowanie w życiu wiary w prawo karmy („co posiejesz, to i żąć będziesz”). Świętowanie, wiec, demonstracja, rewolucja (w ludzkich sercach umrze stary system, a zrodzi się nowa ideologia). Rozwiązanie trudnej lub konfliktowej sytuacji; po ciężkich przejściach nastąpi przełom, w wyniku, którego poczujesz się wyswobodzony; zmiany przynoszące ulgę. Nowy rozdział w życiu; podejmiesz decyzję, która zmieni Twe życie na lepsze, moment rozliczenia się z wykorzystania możliwości, np. egzaminy na studia; dokonasz oceny swych dokonań w jakiejś dziedzinie; bilans związku (pracy, własnego postępowania). Poszerzenie horyzontów mentalnych lub świadomości. Duchowe lub intelektualne przebudzenie; zmartwychwstanie; staniesz się nowym, odrodzonym wewnętrznie człowiekiem. Przeżycie jedności z całym światem i (lub) Boską Jaźnią, trwałość, wieczność, nieśmiertelność. Sprawy ostateczne; zagadnienia dotyczące życia po śmierci, nieśmiertelności itp. Efekty wcześniej podejmowanych działań, inwestycji.

Rozkład Roczny
Rozkład Roczny

 

Zmiana obecnego stanu, odnowienie, rezultat, według innej wykładni całkowita strata mimo procesu sądowego.

 

Odkupienie. Sąd. Pokuta i przebaczenie. Moment rozliczenia się ze sposobu wykorzystania swych możliwości. Obecny stosunek do innych jest niewłaściwy. Odmłodzenie. Odrodzenie. Polepszenie. Rozwój. Promocja. Pragnienie nieśmiertelności. Wykorzystywanie przez innych. Korzystny wyrok sądowy. Sukces przyjdzie łatwiej, jeśli będzie się uczciwym wobec samego siebie. Skłonność do przebaczania. Dobroć. Wyrozumiałość. Wyrwanie z marazmu. Pragnienie nieśmiertelności. Nowina, wiadomość, informacja. Otrzymanie dobrej pracy. Wyższa forma jaźni. Wędrówka ku Bogu. Dar. Ingerencja sił wyższych. Osąd, ocena własnych dokonań. Opieka. Przesłanie, które będzie wysłuchane. Narodziny nowego człowieka. Wyzdrowienie. Odzyskanie wolności. Powołanie, powołanie kapłańskie, chęć służenia ludziom.

Wyjście z marazmu, rozmowa prowadząca do pojednania i definitywnego wyjaśnienia ewentualnych nieporozumień; rozwiązanie konfliktu; zdolności mediacyjne. Zaczniesz realizować wielkie plany, które od dawna czekały na spełnienie, otrzymasz dobrą radę (ze strony konkretnej osoby lub jako głos wewnętrzny). Nowina, nagła wiadomość. Często karta ta wskazuje po prostu na rodzinę. To również zdolność rozumienia innych, dobroć, dobre wiadomości, powrót do jakiegoś starego lub rodzinnego planu – marzenia, otrzymanie dobrej pracy, przełom, zrealizowanie długoterminowych planów, rozwój duchowy na wyższym poziomie, powołanie kapłańskie, dobra karma.

 

Przemiana, duch nowego czasu, wyższa mądrość, otwartość, pełna akceptacja, trzeźwy osąd, rozszerzenie postrzegania.

 

Aeon wzywa do właściwego oszacowania nowego położenia, ale i do wstrzemięźliwości w lekkomyślnych sądach. Skłania do rozważnych rozstrzygnięć i wyroków po przyjrzeniu się sytuacji z wielu stron: od strony dziecka i mędrca, wiedzy i naiwności, rozumu i miłości, prawa i miłosierdzia… Osąd możliwy jest też dopiero po rozważeniu go w szerszym kontekście: z punktu widzenia jednostki i ludzkości, dnia dzisiejszego i całej epoki.

Tradycyjnie karta ta przedstawiała sąd ostateczny: anielskie trąby i powstających z grobu. Ponieważ Crowley dostrzegł na horyzoncie nową erę (epokę Ho- rusa), postanowił zaprezentować tu Nowy Początek zamiast końca. Karta zapowiada czas głębokiego wglądu w odwieczny proces stawania się i przemijania oraz holistyczne spojrzenie na człowieka nowej ery. Ważnym czynnikiem jest tutaj CZAS, zmiana, nadejście NOWEGO – nowy, spirytualny wymiar czasu (przeczucie kalendarza Majów) i zdolność widzenia rzeczy takimi, jakimi są.

 

Pozostałe opisy kart znajdziesz w dziale „Tarot”.

Zachęcam także do przeczytania „Dlaczego tarot Numerologiczny”.

Mam na imię Beata.
Tarot jest moją pasją już od wielu lat, którą wykorzystuję by odpowiadać na pytania i wątpliwości wszystkim którzy je mają. Od kilkunastu lat, łączę karty Tarota z Numerologią. Owo połączenie sprawdza się naprawdę dobrze i świetnie się uzupełnia.

Zapisz się na Piątkowe Listy Miłosne

Tagi: