fbpx
Przejdź do treści

Małe Arkana – Paź Pentakli

  • przez
Małe Arkana - Paź Pentakli

Małe Arkana – Paź Pentakli

Małę Arkana – Paź Pentakli reprezentuje ziemski aspekt żywiołu ziemi i w konsekwencji jest bliska transfiguracji. Paź, czy jak w tej talii Księżniczka jest silna i piękna. Wydaje się głęboko zamyślona, jakby stałą się świadoma jakiegoś sekretnego cudu.

Pilność, studia, wiedza, refleksja, według innej wykładni nowiny, wiadomości i ten kto je przynosi; również władza, rządy.

Symbol osoby uczącej się, często za pieniądze (wszystkie płatne formy nauki, włącznie ze studiami wyższymi). Gospodarność, kolekcjonowanie lub zbieranie czegoś, wytrwałość w dążeniu do pogłębiania wiedzy, dobre zarządzanie, zdane egzaminy. Życie zgodne z pasją.

W negacji oznacza niespłacone długi, łapówkarstwo, kierowanie się nieracjonalnymi przesłankami ekonomicznymi, lenistwo, rozrzutność, drobiazgowość, złą inwestycję.

Zdolność koncentracji. Studia. Nauka. Refleksja. Uznanie dla wiedzy. Pragnienie zdobycia wiedzy. Osoba przynosząca nowiny.

Pracowitość. Usłużność. Człowiek, który poświęcił się przygotowa­niu do spełnienia jakiegoś zadania, do wykonania jakiejś pracy. Studia, studiowanie, nauka. Matura. Egzaminy, egzaminowanie. Praca dyplomo­wa.
Głębokie zainteresowanie jedną dziedziną. Hobby, Zbieractwo, ko­lekcjonerstwo. Pasjonat. Uczeń — uczennica, student — studentka. Czło­wiek o zainteresowaniach technicznych, naukowych lub artystycznych. Refleksja. Pragnienie poznania, przyswojenia nowych idei. Logiczne my­ślenie. Dobra organizacja.

Brak systematyczności. Ktoś, kto kieruje się nierealny­mi ideami. Nielogiczne myślenie. Człowiek, który zaczyna jakąś pracę i natychmiast ją przerywa, nie widząc w niej sensu. Brak umiejętności radzenia sobie z najprostszymi trudnościami natury technicznej. To także brak zdolności matematycznych. Brak koncentracji, refleksji.

Rozkład Roczny

Rozkład Roczny

Rozrzutność, marnotrawstwo, szczodrość, luksus; nieprzychylne nowiny. Dodatkowo: czasami degradacja, czasami grabież.

Małe Arkana – Paź Pentakli jest dobroduszna, hojna, staranna, odważna, wytrwałą, litościwa. W przypadku złego położenia potrafi być marnotrawna. W jej ciele jednak zawiera się cały potencjał wszelkich możliwości oraz klucz do dalszego życia świata. Czasami jednak to osoba nie myśląca realistycznie. Nieumiejętność uznania oczywistych faktów. Nielogiczne myślenie. Buntownik. Marnotrawstwo. Strata. Niepomyślna wiadomość.

Nowy koncept, nowa idea, nowa osobowość, pozytywny zwrot, harmonia.

Boski, kosmiczny impuls płynie z góry i wpadając do ziemi stapia się z nią tworząc NOWE. Przygotuj się na jego powitanie i oczekuj tego z radosną cier­pliwością. Zmiany nastąpić muszą i pojawią się w stosownym czasie. Sytuacja jest brzemienna i prawdopodobnie już odczuwasz, że twojemu życiu nadany został nowy ton.

Karta bywa też wskazówką, że możesz być kanałem dla nowych idei płyną­cych z góry.

Wszelka niecierpliwość i pośpiech w dążeniu do celu niszczą jego obraz. Wówczas długo oczekiwany efekt łatwo ulega zniekształceniu i rodzi rozczaro­wanie.

Małe Arkana – Paź Pentakli jako partner jest odnowieniem, ożywieniem i niespodzianką. Jest symbolem nowego życia.

Po Cesarzowej i Królowej Kielichów, Księżniczka Dysków jest kolejną kartą reprezentującą macierzyństwo. W waszej wspólnocie rozkwita teraz coś nowego. Być może pojawi się w waszym życiu nowy człowiek, a może będzie to nowe za­danie lub perspektywy. W każdym razie przygotujcie się na ożywienie i zmiany.


Pozostałe opisy kart znajdziesz w dziale „Tarot”.

Zachęcam także do przeczytania „Moje przygotowania do sesji tarota”.

Materiały źródłowe