fbpx
Przejdź do treści

Małe Arkana – Dziesiątka Pentakli

  • przez
Małe Arkana - Dziesiątka Pentakli

Małe Arkana – Dziesiątka Pentakli

Małe Arkana – Dziesiątka Pentakli


Dziesiątka Pentakli to dobrobyt i bogactwo. Astrologicznie Merkury w Pannie, co może implikować, że zdobyte bogactwo ulegnie roztrwonieniu, jeśli nie poświęci się go do osiągnięcia innych celów.

Zyski i bogactwa; sprawy rodzinne, archiwa, pochodzenie, siedziba rodzinna. Dodatkowo: symbolizuje dom albo mieszkanie a swoją wartość czerpie z innych kart.

Powodzenie i bezpieczeństwo materialne, często dzięki pracy innych, dostatek, spadki, zapisy, testamenty, fundacje. Rodzina wielopokoleniowa. Korzystne zmiany w sytuacji materialnej, zmiana mieszkania związana z korzystnym małżeństwem. Małżeństwo raczej z rozsądku, poszanowanie do wszelkich przejawów życia, wegetarianizm, miłość do zwierząt.

W negacji – utrata dorobku życiowego, niewrażliwość na piękno otaczającego świata, dewastacje, znęcanie się, skażenie środowiska naturalnego, strata, napad, rabunek, gra hazardowa, trudne warunki życia, plotki, skandal.

Małe Arkana – Dziesiątka Pentakli to dobrobyt. Bogactwo. Bezpieczeństwo. Rodzina. Pochodzenie. Przodkowie. Spadek. Dom Mieszkanie. Sprawy rodzinne.

Jest to ostatnia Karta-Brama Minor Arkanów wyobrażająca kabalistyczne Drzewo Życia i bliska znaczeniowo Światu z Wielkich Wtajemni­czeń. Zastępuje ją w Małych Wtajemniczeniach, symbolizując dom, ro­dzinę, jednię, wyzwolenie, a także iluminację.

Rodzina, ród, pokrewieństwo. Dom. Wspólnota. Ktoś, kto odkrył, że wielkie dramaty kosmiczne przejawiają się na wszystkich poziomach życia, i dostrzega je wokół siebie, w życiu innych ludzi, przyjaciół, krew­nych, dzieci. Harmonia wewnętrzna. Społeczność. Dobroć. Dorobek ży­cia. Zdrowie. Tradycja. Spokój i bezpieczeństwo. Harmonijne współży­cie z ludźmi. Niespodzianka, nieoczekiwany gość. Święto. Święto ro­dzinne. Uczta. Duch, dusza. Narodziny nowego życia. Absolut.

Rozkład Roczny

Rozkład Roczny

Samotność płynąca z braku więzi rodzinnych. Rozbicie wspólnoty. Rozdarcie między wiarą w Boga i w nakazy moralne, a codzien­nością. Utrata dorobku życia. Strata domu. Choroba zagrażająca życiu. Nieposzanowanie tradycji. Brak bezpieczeństwa. Kłótnie, rozdźwięki. Pusty dom. Pustka, zatrata.

Bezsensowne ryzyko. Strata. Niebezpieczeństwo. Rabunek. Utrata spadku. Hazard.

Małe Arkana – Dziesiątka Pentakli to bogactwo i dobrobyt. To także pełna analiza zysku materialnego oraz szczęścia, ale nic ponad to, tak jakby t był szczyt marzeń. Starość, leniwość, wielkie bogactwo, czasami okupywane stratą. Bezbarwność umysłu, ale inteligencja i złota ręka w transakcjach finansowych.

Zamożność, fortuna, dostatek, majętność, świadomość, obfitość.

Ułożenie monet w formę Drzewa życia świadczy o tym, że prawdziwe bogactwo musi objąć wszystkie aspekty naszego bytu. Merkury w Pannie to płynąca obfitość w obszarach duchowych, emocjonalnych i cielesnych. Takie bogactwo jest pełne i radosne, zdolne się mnożyć i dzielić – oto naczelna nauka tej karty. Obfitość, jak wskazuje tło, jest nieskończona, ale trudno na niej usiąść i pilnować. Dla wszystkich wystarczy. A zatem niech płynie! Niech się objawi na zewnątrz.

Przypadek, nieuchronny los, strata, rabunek, gry hazardowe, czasami podarunek, posąg, emerytura, renta. Dodatkowo: okazja która może okazać się szczęśliwa albo nie.

Cień chytrości i lęk o jutro niszczy prawdziwe bogactwo. Apetyt rośnie w miarę jedzenia i zaczyna się chorobliwe gromadzenie, które kończy się w najlepszym razie zatwardzeniem.

Małe Arkana – Dziesiątka Pentakli jako partner jest bogaty wewnętrznie i zewnętrznie. Wasze partnerstwo jest wewnętrznie bogate i wystarczy, że zdołacie to do­strzec, by je urzeczywistnić i opływać w dostatek.


Pozostałe opisy kart znajdziesz w dziale „Tarot”.

Zachęcam także do przeczytania „Kilka sposobów interpretacji kart tarota”

Materiały źródłowe