fbpx
Przejdź do treści

Małe Arkana – Czwórka Mieczy

  • przez
Małe Arkana - Czwórka Mieczy

Małe Arkana – Czwórka Mieczy

Małe Arkana – Czwórka Mieczy


Małe Arkana – Czwórka Mieczy to astrologicznie Jowisz w Wadze. Symbole się nie przeciwstawiają sobie, dlatego ta karta jest proklamacją władzy w świecie intelektualnym. Wiąże się z ustanowieniem dogmatu i związanego z nim prawa. Reprezentuje wybrane w arbitralny sposób schronienie przed mentalnym chaosem. Liczba cztery, Chesed, manifestuje się tutaj w królestwie intelektu.

Czwórka Mieczy to równowaga i sprawiedliwość to kluczowe słowa dla tej karty, ale wg. Crowleya niesie ona ze sobą także ustanawianie dogmatów i związanych z nimi praw. Miecz jest jednak bronią i jako taki sprawdza się w dyscyplinie wojennej, a nie podczas pokoju. Dlatego „Rozejm” wskazywany przez Czwórkę Mieczy to pokój wymuszany groźbą użycia przemocy. Jak wszystko w dworze Mieczy, tego rodzaju pokój nie jest długotrwały.

Czujność, wycofanie, samotność, pustelnia, grobowiec i trumna, te ostatnie stały się inspiracją do niniejszego projektu.

Wszystkie ścisłe kierunki naukowe. Precyzja, ekonomiczne myślenie, dobre zarządzanie finansami, wypoczynek, rekonwalescencja, powrót do zdrowia. Praca intelektualna, ale także ta wykonywana w domu.

Małe Arkana – Czwórka Mieczy w negacji to – niekorzystne inwestycje, defraudacja, straty finansowe, brak umiejętności właściwej oceny, przymusowa samotność. Emigracja (włącznie z tzw. wewnętrzną), odejście od bliskich, uwięzienie.

Małe Arkana – Czwórka Mieczy to chwila wytchnienia. Odpoczynek po chorobie. Chwilowe odosobnienie. Samotność. Wygnanie. Porzucenie.

Aktywność. Ostrożność. Oszczędność. Ostrożne kroczenie naprzód. Chęć odzyskania tego, co się utraciło.

Rozkład Roczny

Rozkład Roczny

Izolacja. Odpoczynek po chorobie. Wytchnienie. Powolny powrót do sił. Senność, uśpienie. Osamotnienie. Wygnanie. Tułaczka na obczyźnie. Ucieczka. Odosobnienie. Emigracja. Emigracja wewnętrzna.

Przebudzenie z głębokiego uśpienia. Rozwaga, roztropność. Ekonomiczne działanie. Pragnienie odzyskania tego, co się straciło. Dobra rada, pomoc. Powrót. Wyjście z opresji. Ozdrowienie.

Spokój, tymczasowa ulga korzystne warunki, ukojenie, odciążenie, opanowanie kłopotów, cisza przed burzą.

Czwórka Mieczy to zawieszenie broni to nie pokój. W całej historii ludzkości rozejmy służyły do zebrania sił przed kolejnym atakiem lub obroną. Rozejm w Czwórce Mieczy jest koniecznością i wy­nika z rozsądku (mądrości), ponieważ dalsza wojna prowadziłaby do ostatecz­nego wyniszczenia obu stron. Nastąpił moment odpuszczenia i przeczekania. Sam odpoczynek pomoże zregenerować siły, a mądre posunięcia pozwolą lepiej zabezpieczyć się na przyszłość. W tym korzystnym momencie być może znaj­dzie się też jakieś lepsze rozwiązanie.

Istnieje niebezpieczeństwo, że wróg zbierze więcej posiłków i zawrze układ z resztą twoich wrogów. Rekonwalescencja, powrót do zdrowia, zmiana na lepsze.

Odpoczynek po smutku. Pokój po wojnie. Odstresowanie. Spokój, wypoczynek, ulga i dostatek. Wszystko okupione walką. Czwórka Mieczy to ozkosze życia, zbytek. Wszystko w zależności od dobrego lub złego położenia karty.

Małe Arkana – Czwórka Mieczy znaczenie w partnerstwie

Układ, odepchnięcie problemów. Ostrzeżenie. wycofanie się. rezygnacja z roszczeń. Przymus. odroczenie sprawy rozwodowej.

Nie czas na wyznania miłości ani dalszą wojnę. Po jałowym i nerwowym związ­ku potrzebujecie teraz emocjonalnej regeneracji. Czwórka Mieczy zawiera również ostrze­żenie, aby nie odpychać nierozwiązanych konfliktów, tylko, na ile to możliwe, rozwiązać je na drodze mentalnej. Wówczas dalsza wojna nie będzie konieczna.

Małe Arkana – Czwórka Mieczy jako partner jest podstępny, w pokojowej masce.


Pozostałe opisy kart znajdziesz w dziale „Tarot”.

Zachęcam także do przeczytania „Karty bramy w tarotowej talii.”

Materiały źródłowe