Karty bramy w tarotowej talii.

Karty bramy w tarotowej talii.

Niezwykle ważne w Małych Arkanach są tzw. Karty-Bramy. Symbolizują one swego rodzaju przejście, przekroczenie progu w rozwoju duchowym, intelektualnym, uczuciowym czy emocjonalnym. Sygnalizują nowy etap życia. W sumie tych Bram jest dziewięć:

3 Buław

5 Pucharów

8 Pucharów

6 Mieczy

Rozkład Roczny
Rozkład Roczny

8 Mieczy

As Pentakli

6 Pentakli

9 Pentakli

10 Pentakli.

Znaczenie Kart-Bram jest dwojakie. Po pierwsze, są opisem jakiegoś zdarzenia, wypadku, stanu. Po drugie – dominują nad pozostałymi kartami, tj. wytyczają kierunek przemian, uosabiają ruch, przepływ. Mówią o tym, co dotyka nas najbardziej, a czego nie możemy umknąć w codziennym życiu.

Trójka Buław (III, Karta-Brama)

Penetracja głębszych pokładów jaźni. Odkrycie czegoś, czego się nie rozumie. Nieznane horyzonty. Intuicja. Samotna podróż w głąb siebie. Zastosowanie praktycznej wiedzy w handlu. Podróż handlowa. Zysk. Szczerość intencji.

Odwrócona: Niemożność zrozumienia siebie. Brak szerszej perspektywy. Działanie z ukrytym zamiarem. Zdrada. Perfidia. Złe zamiary. Odrzucenie pomocy. Nieudana transakcja handlowa.

Piątka Pucharów (V, Karta-Brama)

Utrata złudzeń. Pogodzenie się z poniesioną stratą. Pogodzenie się ze stratą kogoś bliskiego. Próba zachowania zgromadzonych dóbr. Choroba psychiczna zwalczana siłą woli. Pogodzenie się z własną słabością, z niedostatkiem. Poświęcenie dla kogoś, kogo się kocha. Związek z kimś, kto nie darzy nas uczuciami, świadomość nieodwzajemnionego uczucia. Wiara w lepszą przyszłość mimo złych doświadczeń. Smutek wynikający z poznania życia, z uświadomienia sobie jego praw i obowiązków. Przygnębienie.

Odwrócona: Niemożność pogodzenia się ze stratą. Rozpacz. Desperacja. Powrót do starych przyjaźni, miłości. Złość. Nienawiść skierowana ku własnej osobie. Narastająca frustracja. Niedostrzeganie własnych błędów, słabości i niedostatków. Ból po stracie kogoś bliskiego. Żałoba.

Ósemka Pucharów (VIII, Karta-Brama)

Karta ta odpowiada znaczeniowo Eremicie z WIelkich Arkanów i symbolizuje chęć oderwania się od starych form życia i poszukiwanie nowych w sferze uczuć i wyobrażni. Poszukiwania. Podróż w głąb siebie. Krystalizacja zainteresowań artystycznych, twórczych, życiowych. Smutek spowodowany brakiem miłości. Chęć lepszego poznania samego siebie, oddalenie. Zmiana uczuć, zmiana obiektu zainteresowań. Trójkąt małżeński. Nowe perspektywy w miłości. Chwilowe zerwanie. Ochłodzenie uczuć.

Odwrócona: Szczęście, radość. Wesele. Wspólnota. Stabilizacja uczuć. Efektywna praca artystyczna, twórcza. Skromność. Odwaga. Kontynuacja dawnych zamierzeń.

Szóstka Mieczy (VI, Karta-Brama)

Podróż, przeprawa, przejście, wędrówka, daleka podróż bez powrotu, przejście przez morze, wyjazd do dalekiego kraju. Porzucenie wszystkiego. Zerwanie wszystkich układów. Podróż w głąb siebie, odkrycie nowych, nie dostrzeganych dotąd wartości, horyzontów. Ból i rozterka, spowodowane wyjazdem, oddaleniem. Ciężka choroba, ozdrowienie i powrót do aktywnego, innego niż dotychczas życia. Śmierć kliniczna. Operacja.

Odwrócona: Wegetacja. Powikłania chorobowe, powikłania po operacji. Rezygnacja z długo oczekiwanego wyjazdu. Zakaz wyjazdu. Burza, sztorm, zatopienie statku, katastrofa kolejowa, wypadek samochodowy. Niemożność zdystansowania się do swoich problemów.

Ósemka Mieczy (VIII, Karta-Brama)

Uświadomienie sobie własnej niewiedzy. Paradoks. Izolacja od innych ludzi, niezbędna do dokonania rozrachunku z samym sobą. Odkrycie czegoś, co jest całkowicie sprzeczne z uznanym przez nas porządkiem rzeczy, i narastające z tego powodu zamieszanie, zakłopotanie. Negacja nowej sytuacji. Odrzucenie nowej wiedzy, nie przyjmowanie do wiadomości nieprzyjemnych faktów, o których nie miało się pojęcia. Mistyfikacja. Ciężki poród. Poronienie.

As Denarów (I, Karta-Brama)

Brama wiodąca do poznania prawdy, prawdziwego kształtu świata. Jednia wszelkich przeciwieństw. Szczęście. Praca. Dar. Ofiara. Zdrów. Początek drogi pełnej samorealizacji. Bogactwo, złoto, doskonały wynik pracy. Najwyższe zadowolenie. Dobry omen.

Odwrócony: Powodzenie nie przynoszące szczęścia. Efekt osiągnięty zbyt późno. Roztrwonienie pieniędzy, majątku. Przesyt, nadmierne używanie bogactwa. Lekceważenie zdrowia. Konieczna zmiana dotychczasowego trybu życia.

Szóstka Denarów (VI, Karta-Brama)

Szczodrość, hojność, filantropia. Wspomaganie innych, którzy znajdują się w gorszej sytuacji. Przekazywanie wiedzy, doświadczeń. Ofiara złożona za kogoś innego. Wprowadzanie innych na drogę wiodącą ku wyższym wartościom. Praca charytatywna. Niewdzięczna praca. Stypendium, fundacja. Spadek. Nagroda finansowa.

Odwrócona: Niezadowalająca sytuacja, kiedy ofiarowało się coś istotnego i nie zostało to zauważone lub docenione. Nadmierna szczodrość powodem frustracji. Smutek spowodowany niemożnością zadowolenia wszystkich. Poczucie, iż ,,rzuciło się perły przed wieprze”. Nagrodzenie tych, którzy nie są godni nagrody.

Dziewiątka Denarów (IX, Karta-Brama)

Rozkwit sił witalnych, duchowych, rozwój twórczej wyobraźni i intuicji. Miłość do natury. Miłość do zwierząt. Poszanowanie życia. Odkrycie wartości życia wszystkich istot. Ktoś, kto interesuje się filozofią, religią, kosmogonią, ale przeciwny jest wszelkiej ortodoksji. Życie zgodne z 'kosmicznym rytmem. Wegetarianizm. Pełnia życia. Wyzwolenie. Radość życia. Sukces życiowy, zadowolenie, brak problemów. Wdzięk i harmonia.

Odwrócona: Niedocenione kwalifikacje. Niemożność określenia, czego się chce w życiu. Zagubienie kosmicznego rytmu. Nieposzanowanie czyjegoś życia. Ktoś, kto para się myślistwem, kłusownictwem, zawodowo służy w wojsku lub organizacji paramilitarnej. Zainteresowanie bronią, środkami zagłady. Człowiek głoszący idee segregacji, nienawiści rasowej, narodowej, sankcjonujący zabijanie, wojnę, eliminację życia. Faszysta.

Dziesiątka Denarów (X, Karta-Brama)

Jest to ostatnia Karta-Brama Minor Arkanów wyobrażająca kabalistyczne Drzewo Życia i bliska znaczeniowo Światu z Wielkich Wtajemniczeń. Zastępuje ją w Małych Wtajemniczeniach, symbolizując dom, rodzinę, jednię, wyzwolenie, a także iluminację.

Rodzina, ród, pokrewieństwo. Dom. Wspólnota. Ktoś, kto odkrył, że wielkie dramaty kosmiczne przejawia-ją się na wszystkich poziomach życia, i dostrzega je wokół siebie, w życiu innych ludzi, przyjaciół, krewnych, dzieci. Harmonia wewnętrzna. Społeczność. Dobroć. Dorobek życia. Zdrowie. Tradycja. Spokój i bezpieczeństwo. Harmonijne współżycie z ludźmi. Niespodzianka, nieoczekiwany gość. Święto. Święto rodzinne. Uczta. Duch, dusza. Narodziny nowego życia. Absolut.

Odwrócona: Samotność płynąca z braku więzi rodzinnych. Rozbicie wspólnoty. Rozdarcie między wiarą w Boga i w nakazy moralne, a codziennością. Utrata dorobku życia. Strata domu. Choroba zagrażająca życiu. Nieposzanowanie tradycji. Brak bezpieczeństwa. Kłótnie, rozdźwięki. Pusty dom. Pustka, zatrata.

Źródło – Jan Witold Suliga.

Zachęcam do przeczytania „Jak zadać pytanie kartom?”

Warto przeczytać

7 komentarzy

  1. Witaj, dziękuję. Faktycznie została pominięta, a przecież jest taka ważna. 🙂 Zdecydowanie ją w najbliższym czasie uzupełnię. 🙂

 1. Szanowna Pani Beato, zastanawia mnie, z jakich przyczyn nie wskazuje Pani źródła, z którego zaczerpnęła Pani słowa- klucze do interpretacji owych Kart-Bram… Pytam, ponieważ powyższa wykładnia pochodzi od dr. Jana Witolda Suligi i stanowi wynik jego wiedzy teoretycznej oraz wieloletniej praktyki. Zakładam, że niezamieszczenie informacji o faktycznym autorze cytowanych przez Panią słów jest wynikiem pośpiechu lub roztargnienia, bo o tak ordynarny plagiat akurat Pani bym nie posądził. Proszę zatem o uzupełnienie tego rażącego braku, aby zadośćuczynić zarówno zasadom etycznym, jak i prawom autorskim dr. Suligi. Pozdrawiam 😉

  1. Dziękuję za Pana komentarz i przepraszam, że dopiero teraz miałam szansę go przeczytać. Tak naprawdę nie pamiętam skąd zebrałąm te informacje, miałam je zapisane w moich tarotowych notesach już lata temu, ale zupełnie nie wiedziałam skąd je mam. 🙂
   Pięknie dziękuję za przypomnienie i oczywiście, już to niedopatrzenie zostało naprawione. 🙂

   Pozdrawiam,
   B.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *