fbpx
Przejdź do treści

Wielkie Arkana – 1 Mag.

Wielkie Arkana – 1 Mag.

Wielkie Arkana – 1 Mag.

 

W karcie Mag możesz zauważyć:

atrakcyjnego mężczyznę o magicznej sile przyciągania, ucznia, który zgłasza się do odpowiedzi (podniesiona dłoń), chłopaka otwartego na świat i nowe idee, przyjaciela któremu można zaufać. Człowieka o silnej osobowości, który potrafi załatwić wiele spraw; osobę samodzielną, odpowiedzialną za swoje czyny. Twórcę, pisarza, językoznawcę, odkrywcę, badacza, wynalazcę, architekta, artystę; kogoś o niezależnym umyśle, pracującego samodzielnie. Osobę pomysłową, twórczą, niekonwencjonalną, niezależną, poświęcającą się jakiejś idei, człowieka wykraczającego swym umysłem poza schematy i wiedzę tradycyjną, odkrywcę, pioniera w jakiejś dziedzinie, nowatora, lidera. Intelektualistę poszukującego nowych dróg rozwoju, istotę panującą nad energią i potrafiącą konstruktywnie z niej korzystać. Kogoś, kto wywiera na pytającym lub innych ludzi duży wpływ, atrakcyjnego partnera pełnego twórczych pomysłów

 

Dążenia, poszukiwania nowych dróg i rozwiązań, poznanie własnych możliwości. Twórczość, pomysłowość, nowatorstwo, rosnące zdolności. Postęp w porozumiewaniu się z ludźmi, asertywność, dyplomacja. Umiejętne prowadzenie rozmowy.
 
Aktywność, zdolność do wysiłku, zyski, tworzenie i ciekawość świata. Przyjęcie na siebie jakiegoś zobowiązania, poznawanie spraw duchowych. Nauka w każdym tego słowa znaczeniu. Dobre zdrowie, witalność, panowanie nad sytuacją.

 

Zapowiada zmiany w naszym życiu.

 

Rozkład Roczny

Rozkład Roczny

Mag to bogactwo i materia. Często niesie ze sobą wolę, chęć oczyszczenia i przemianę. To także dynamika, działanie oraz celowość i ukierunkowane, skoncentrowane działanie. Poszukiwanie rozwiązań. Bardzo często to nieograniczone możliwości sprawcze.
 
 
Mag to przede wszystkim oryginalność i twórcza aktywność umiejętność wykorzystywania własnych możliwości dla osiągnięcia celu wyobraźnia poleganie na własnych siłach spontaniczność Talent siła woli elastyczność zdolności manualne opanowanie jedność myśli i uczuć determinacja w doprowadzeniu przedsięwzięć do końca umiejętność wpływania na innych
 
Umiejętność, dyplomacja, przemówienie, subtelność; choroba, cierpienie,
Strata, katastrofa, pułapka zastawiona przez wrogów; pewność siebie, wola;
To bardzo często Kwerend (jeśli ktoś nie wie, Kwerend to Klient 🙂 ) – jeśli jest mężczyzną.
 
 W negatywnym przekazie to często oszukiwanie ludzi, brak wyobraźni i ograniczenie umysłu (zarówno przyziemność, jak i brak talentu do nauki jako takiej), wykorzystywanie, fałsz, pseudo profesjonalny doradca, działania niekorzystne dla zdrowia.

 

Siła woli,  siła ducha, siła przebicia, aktywność, koncentracja, mistrzostwo, samorealizacja, bogactwo wewnętrzne, mistrzowskie rozwiązania, sukces, zręczność, spryt, nieograniczone możliwości sprawcze, badanie własnego sumienia.

 

Mag posiada MOCE przekraczające zdolność naszego wyobrażenia. Używa wszelkich środków, by osiągnąć każdy, w gruncie rzeczy nadrzędny cel, co stawia go w dwuznacznym świetle i wstrząsa opinią zwykłych ludzi. Niekiedy jakby był bez sumienia. W swoim zachowaniu jest mądry, wolny i… amoralny, co nie znaczy jednak niemoralny. Jako mistyk może użyć zarówno ciemnych, jak i jasnych energii do swojej pracy, ponieważ wie, że wolność egzystuje po drugiej stronie dobra i zła, że ostatecznie wszystko należy do tej samej, kosmicznej zabawy, a Bóg ma jednakowo prawą i lewą stronę. Dobro bowiem nie polega na wypieraniu się zła, ponieważ każdy człowiek posiada je w sobie i może być w równym stopniu Hitlerem jak świętym. Im więcej rozwija dobra, tym mocniej rozrasta się jego cień.

 

Pozostałe opisy kart znajdziesz w dziale „Tarot”.

Zachęcam do przeczytania „Kilka książek, które warto przeczytać”.