fbpx
Przejdź do treści

Małe Arkana – Król Mieczy

  • przez
Małe Arkana - Król Mieczy

Małe Arkana – Król Mieczy

Małe Arkana – Król Mieczy symbolizuje powietrzną część żywiołu powietrza. To intelekt i obraz umysłu. Włada od 20 stopnia Koziorożca do 20 stopnia Wodnika.

Wszystko, cokolwiek wyrasta z pojęcia sprawiedliwość i wszystko co z nią się wiąże – władza, przywództwo, wojowniczy umysł, prawo, najwyższe urzędy państwowe i tym podobne. Dodatkowo: prawnik, senator, doktor.

Racjonalista, autorytet, pozycja zawodowa, protektor. Ktoś reprezentujący prawo poprzez szeroko pojęte środku przymusu. Korzystny kontrakt, pokonanie wrogów i oponentów, zdobycie sławy, uznanie dla pozycji naukowej.

W negacji oznacza niedotrzymanie słowa, zdradę, wyrachowanie, nieprzemyślane decyzje o wymowie urzędowej, bezwzględność, obietnice bez pokrycia.

Osoba aktywna, zdeterminowana, doświadczana, autorytatywna, władcza. Zawodowiec. Prawnik. Lekarz. Inżynier. Sprawiedliwość. Siła. Osoba mająca wiele pomysłów.

Dominacja. Władza, rząd, przywództwo. Wyważona, głęboka sprawiedliwość. Chęć niesienia pomocy innym. Autorytet. Kontrola, samokontrola. Specjalista znający swój zawód. Naukowiec, inżynier, majster. Szef — szefowa. Analityczny umysł. Człowiek pomysłowy, nowator, wynalazca. Ktoś, kto ,,zawsze wszystko wie”. Człowiek szczycący się umiejętnością rozwiązywania najtrudniejszych problemów. Realista potrafiący zrozumieć czyjś idealizm. Pragmatyk, pragmatyzm w postępo­waniu.

Autokratyzm, tyrania. Ktoś, kto siłą broni się przed utratą autorytetu. Sadyzm. Egocentryzm. Wróg. Przestępca. Ktoś, kto zadaje ból, sprawia cierpienie. Człowiek upajający się władzą, siłą.

Rozkład Roczny

Rozkład Roczny

Osoba niebezpieczna lub zła, mogąca doprowadzić sprawę do tragicznego końca. Okrucieństwo. Konflikt. Egoizm. Sadyzm. Perwersja.

Pełen idei, pomysłów i projektów, nieufny, podejrzliwy, stały w przyjaźni i nienawiści. Uważny, troskliwy, powolny, nadmiernie ostrożny, symbolizuje Alfę i Omegę. Uśmierca równie szybko kal stwarza. Źle położony Król Mieczy oznacza przykrość, złośliwość, knowanie. Zawziętość, której towarzyszą wahania. Nierzetelność.

Małe Arkana – Król Mieczy symbolizuje takze okrucieństwo, przewrotność, barbarzyństwo, perfidia, złe zamiary. Dodatkowo: zły człowiek, również ostrzeżenie, by położyć kres rujnującej sprawie sądowej.

Książę posiada niezwykle przejrzysty umysł i pełny wgląd we wszystkie, utkwio­ne w nim programy oraz wzorce myślowe, które stanowiły dotąd jego podświa­dome motywy. Doskonale widzi, co powoduje szarpaninę z losem i zwodzi go na manowce. Pozbawiony emocji i wolny od ponownego przeżywania przeszło­ści, zdolny jest do zdecydowanych cięć i selekcji – zimno, bezwzględnie, bezna­miętnie.

Rozcięcie węzłów, uwolnienie od ograniczeń, bezgranicz­na wolność, intuicja, kreatywność, brak celu.

Karta sygnalizuje, że nadszedł czas zdecydowanego rozstania i odżegnania się od starych i przeżytych wzorców myślowych, jak np. pochodząca jeszcze z dzieciństwa podskórna krytyka własnych zachowań albo bezsensowne obawy przed porażką.

Książę bezwzględnie odcina podświadome, stale dotąd obecne podszepty w sty­lu: „Nigdy ci się nie uda!”, „Nie masz szans!”, „Jesteś za chudy, za gruby, za głupi, za cienki!” itd. Dotychczas tworzyły one echo dzieciństwa jako wiecznie mu towarzysząca, wewnętrzna mantra. Wreszcie rozpoznane zostaną ostatecz­nie odcięte jako obce, trujące myśli; z którymi Książę więcej nie będzie się iden­tyfikował. Nadchodzi dla niego czas pełnej konfrontacji ze sobą i czas nadania nowym pomysłom nowej formy i kształtu.

Stan pełnej jasności myśli i kalkulacji ostrego rozumu doskonały jest na chwilę terapii. Na dłuższą metę jednak myśl odarta z uczuć tworzy agresywną gospodarkę rabunkową, zimnych technokratów lub szyderczych prawników o beznadziejnym stanie uczuć: cynicznych, przebiegłych, a niekiedy skłonnych do podstępu i szyderstwa.

Małe Arkana – Król Mieczy jako partner jest mistrzem retoryki. Posiada błyskotliwy umysł, ostry język, niezbite argumenty i zawsze potrafi zranić słowem. W każdej chwili jest gotów do odejścia.

Gotowość zerwania związku, odejście od ustalonych wzor­ców nowe reguły, dążenie do niezależności.

Związek osiągnął punkt kulminacyjny wymagający ostatecznego uwolnienia od starych reguł i zachowań, które w żaden sposób nie odpowiadają waszej we­wnętrznej prawdzie.


Pozostałe opisy kart znajdziesz w dziale „Tarot”.

Zachęcam także do przeczytania „Kim jest współczesna Wróżka / Tarocistka?

Materiały źródłowe