Małe Arkana – Trójka Mieczy

Małe Arkana - Trójka Mieczy

Małe Arkana – Trójka Mieczy


Małe Arkana – Trójka Mieczy to astrologicznie Saturn w Wadze. To mroczna i ciężka karta. Często nazywana jest łonem Chaosu, bólem, udręką czy smutkiem. Tyle, że smutek wywołany przez tę kartę nie jest tego samego rodzaju co smutek wywołany, na przykład, śmiercią ukochanej osoby. Te nrodzaj smutku jest bardzo trudno opisać, ale prawdopodobnie nie ma lepszego słowa, by oddać energię tej karty.

To karta najlepiej oddająca pracę dziennikarzy i reporterów. Wskazuje na dużą ilość podróży, związanych z nauką, wiedzą o innych. To liczne spotkania, wywiady, praca w mediach, ambicje zawodowe.

W negacji to karta goryczy i rozczarowań. Błędny osąd spraw, zła diagnoza lekarska, kłopoty ze zdrowiem, konflikty, łzy, rozstania, ludzie nam nieprzychylni, skandale, oszczerstwa, zła opinia o nas.


Usunięcie, nieobecność, zwłoka, podział, zerwanie, rozproszenie, a także wszystko co sugeruje sam projekt, a co jest zbyt oczywiste.


Ból. Rozczarowanie. Utrata nadziei. Rozpad. Zamęt uczuć i myśli. Rozstanie. Ciężkie zmagania. Żałoba. Utrata współmałżonka, dziecka, kogoś bliskiego.

Rozterka duchowa. Zakłopotanie, zmieszanie. Błąd. Blokada. Samotność wynikająca z choroby umysłowej lub z przeżytych cierpień. Potrzeba ratunku, a zarazem odtrącenie pomocy niesionej przez otoczenie.

Rozkład Roczny
Rozkład Roczny

Nieobecność. Smutek. Rozczarowanie. Walka. Usunięcie. Rozproszenie. Różnorodność. Sprzeciw. Separacja. Opóźnienie.


Cierpienie, smutek, troska, żal, boleść, przykrość, załamanie, przygnębienie, depresja, zmartwienie.


Piękna iluzja upadła niczym dekoracja teatralna. Jej strzępy opadają powoli pogrążając człowieka w coraz większej beznadziei i rozpaczy. Cios był silny i sku­teczny.

Bez względu na to, czy przyczyna jest rzeczywista, czy pochodzi z wnętrza, cierpienie jest głębokie i bardzo realne. Jego początek tkwi w umyśle i fatal­nych wzorcach myślowych, bo „…kto nie ma, straci nawet to, co mu się wyda­je, że ma”.

Twoja sytuacja jest bardzo prosta. Nie masz nic innego do zrobienia, jak przezwyciężyć aktualne kłopoty na drodze duchowej. Tak zaczyna się rozwój.


Alienacja umysłowa, błąd, strata, zakłócenie, niepokój, zamęt.


Małe Arkana – Trójka Mieczy to nieszczęście, smutek i łzy. Rozłam, zakłócenie, separacja, kłótnia. To szerzenie zamętu i konfliktów, płatanie figli, doprowadzenie do smutku i łez. Samolubne trwonienie pieniędzy, fałszywe słowa. Wszystko oczywiście zależy od tego jak karta jest poożona w rozkładzie.


Małe Arkana – Trójka Mieczy znaczenie w partnerstwie


Niepokój serca, rozterki, przykrość, męczarnie, part­nerski trójkąt, męki zazdrości * wątpliwości.

Martwicie się o wasze bezpieczeństwo emocjonalne lub wspólną egzystencję. Troska może dotyczyć wielu obszarów ale w każdej sytuacji chodzi o paniczny lęk, lęk i jeszcze raz lęk… na przykład przed utratą partnera lub fundamentów pod wspólne bytowanie.

Prawdopodobnie poznajesz właśnie uczucie zazdrości i poniżenia z powodu partnerskiego trójkąta, co jest zewnętrznym objawem niskiego poczucia własnej wartości. Bo zazdrość nie ma absolutnie nic wspólnego z miłością. Jest wyzwa­niem, byśmy znów oparli się na sobie i szukali miłości do samych siebie.


Małe Arkana – Trójka Mieczy jako partner jest zazdrosny, zdruzgotany, przygnębiony i cierpi.


Pozostałe opisy kart znajdziesz w dziale „Tarot”.


Zachęcam także do przeczytania „Przeorganizuj swoje życie, Część 1 – Zobowiązania.”


Materiały źródłowe

Warto przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *