fbpx
Przejdź do treści
Małe Arkana - As Pentakli

Małe Arkana – As Pentakli

Małe Arkana – As Pentakli


Asy w tarocie reprezentują siłę czterech żywiołów. Różnią się od pozostałych małych kart. Asy nie manifestują jednak żywiołów w materialnej formie. Tworzą natomiast związek pomiędzy blotkami a Księżniczkami (Paziami) władającymi częścią nieba wokół bieguna północnego. Południk wyznacza Wielka Piramida , a podział stref wpływu następuje w kierunku wschodnim, zgodnie z kolejnością żywiołów Tetragrammatonu (ognia, wody, powietrza, ziemi). Tak więc w przybliżeniu Asy – Księżniczki Buław obejmują Azję, Puchary Pacyfik, Miecze obie Ameryki, Pentakle zaś Europę i Afrykę.

Małe Arkana – As Pentakli obrazuje początek rodzaju energii, która nazywana jest ziemią. Księżniczkę Pentakli, włada kwadrantem Barana, Byka, Bliźniąt.

Całkowite zadowolenie, szczęście, zachwyt; również szybki umysł; złoto. Najpomyślniejsza ze wszystkich kart.

Okres harmonii, koniunktury, zadowolenia. Praca, bogactwo, złoto, dobre perspektywy na przyszłość, pomyślność w sprawach handlowych, zakup ziemi, działki, niespodziewany prezent, zbiory kolekcjonerskie.

W negacji oznacza niewłaściwie wykorzystanie majątku lub kontaktów, roztrwonienie pieniędzy, nadmierne puszenie się, chciwość, gromadzenie dóbr jako główny cel w życiu.

Perfekcja. Spełnienie. Dobrobyt. Wielkie bogactwo. Błogość. Ekstaza. Złoto. Cenne monety lub przedmioty. Skarby. Powodzenie materialne i duchowe.

Brama wiodąca do poznania prawdy, prawdziwego kształtu świata. Jednia wszelkich przeciwieństw. Szczęście. Praca. Dar. Ofiara. Zdrów. Początek drogi pełnej samorealizacji. Bogactwo, złoto, doskonały wynik pracy. Najwyższe zadowolenie. Dobry omen.

Rozkład Roczny
Rozkład Roczny

Powodzenie nie przynoszące szczęścia. Efekt osiągnięty zbyt późno. Roztrwonienie pieniędzy, majątku. Przesyt, nadmierne używanie bogactwa. Lekceważenie zdrowia. Konieczna zmiana dotychczasowego trybu życia.

Małe Arkana – As Pentakli reprezentuje dobre i złe aspekty materializmu. Dlatego w pewnej mierze jest złudzeniem. Ukazuje zyski materialne, pracę, władzę, bogactwo itd.

Dobrobyt ale brak szczęścia. Źle wykorzystane bogactwo. Zmarnowane pieniądze. Korupcja. Łapówki. Chciwość. Nie wszystko złoto co się świeci.

Prawdziwe bogactwo zaczyna się w DUCHU, ale widoczne staje się dopiero w materii. Stanowi ona zwierciadło dla naszej świadomości otaczającego nas dostatku. A zatem pieniądz, bogactwo i fortuna to tylko słabe odbicie niezmie­rzonej obfitości Wszechświata. Tyle go mamy, na ile sobie pozwolimy.

POZWOLIĆ SOBIE znaczy uznać w sobie najniższe nawet potrzeby, tęsk­notę za dostatkiem i dopuścić do marzeń (myśli) i snów o bogactwie, a na­stępnie dążyć do ich spełnienia. „Kto ma, temu będzie dodane”, czyli im bo­gatszy duch, tym obfitsze dary. Między jednym a drugim istnieje tylko we­wnętrzna zgoda i przyznanie sobie prawa do posiadania pieniędzy. Wiąże się to z pozytywnymi pojęciami na ich temat. Bo pieniądz to w istocie owoc pracy i sukcesu. To wynagrodzenie naszych wysiłków duchowych i fizycznych. To wreszcie cudowne narzędzie pozwalające zrealizować wszelki postęp (i stwo­rzyć kolejne miejsca pracy), to więc środek dający utrzymanie wszystkim ludziom itd. Im więcej go mamy, tym więcej możemy uczynić dobrego dla siebie lub dla świata.

Karta przedstawia równowagę między duchem i materią, a zatem oznacza doskonałe przyzwolenie na największą uciechę, jaką mogą przynieść pieniądze w rękach kreatywnych, pozytywnie zorientowanych ludzi.

Zła strona bogactwa, inteligencja wykorzystywana w złych celach, również znaczne bogactwa. W każdym przypadku wskazuje dobrobyt, dobre warunki materialne, jednak to czy przyniosą one korzyść ich posiadaczowi zależeć będzie od tego czy karta będzie odwrócona czy nie.

Brak równowagi między duchem a materią może spowodować:

1 – Zwycięstwo materii nad duchem, więc chorą żądzę pieniądza pomieszaną z lękiem egzystencjalnym oraz potrzebą bycia lepszym. To zazwyczaj popy­cha ludzi do największych nikczemności ponieważ przyczynia się do głupich poglą­dów, iż to pieniądz (owoc pracy) jest zły.

2 – Zwycięstwo niedojrzałego ducha nad materią. Wyraża się to charaktery­stycznym obrzydzeniem do pieniądza i przedkładaniem pozornych war­tości duchowych. Tego typu wartości nie przynoszą jednak żadnych owo­ców i korzyści, nie służą postępowi, mnożą nędzę i tworzą podziały, Z za­sady negują fakt, że Wszechświat cechuje obfitość, co powoduje konflikt wewnętrzny. Stąd tylko krok od umartwiania się, martyrologii i tworze­nia sekty.

Długoletnia postawa „ubogi, ale szlachetny” sprawia, że pieniądz jako potęż­ne narządzie obficiej kieruje się na stronę nieszlachetnych, gdzie nie stawia mu się żadnych szlabanów. Owoce pracy ubogiego zasilają wtedy cudze, chore żądze. Szlachetność taka z czasem przeobraża się w zgorzknienie, ale też poczucie niespra­wiedliwości, ból niespełnienia, wreszcie w agresję i rewolucję lub przekonanie o konieczności uprawiania złodziejstwa. W łagodniejszych przypadkach szla­chetny przechyla szalę nierównowagi i zapominając o wartościach duchowych zaczyna hołdować materii (patrz: punkt 1).

Małe Arkana – As Penkakli jako partner wzbogaci cię wewnętrznie, zewnętrznie lub pod każdym względem.

Połączenie ducha i materii, ciało i duch w dobrobycie, wspólny sukces, wzajemny wzrost, związek na równi du­chowy i cielesny, tantra.

Wasz związek ma solidne fundamenty i jest w pełni OWOCNY – na równi duchowy, jak cielesny. To znaczy, że spełniacie się na wszystkich obszarach. Cokolwiek pomyślicie, zrealizujecie. Nawet kryzysy czy konflikty służą wam do jeszcze większego wzbogacenia ducha i udoskonalenia gniazdka waszej miłości.

Karta jest wskazówką, że nadszedł czas na realizację wspólnych, najwięk­szych projektów.


Pozostałe opisy kart znajdziesz w dziale „Tarot”.

Zachęcam także do przeczytania „Czas w Tarocie.

Materiały źródłowe

Mam na imię Beata.
Tarot jest moją pasją już od wielu lat, którą wykorzystuję by odpowiadać na pytania i wątpliwości wszystkim którzy je mają. Od kilkunastu lat, łączę karty Tarota z Numerologią. Owo połączenie sprawdza się naprawdę dobrze i świetnie się uzupełnia.

Zapisz się na Piątkowe Listy Miłosne

Tagi: