fbpx
Przejdź do treści

Wielkie Arkana – 12 Wisielec.

Wielkie Arkana - 12 Wisielec.

Wielkie Arkana – 12 Wisielec.

Wielkie Arkana – 12 Wisielec.

 

W karcie Wisielec możesz zauważyć:

 

Osobę zajmująca się duchowym rozwojem, oddającą się medytacji itp., jednostkę, która doświadcza stanów opisanych w archetypowym tłumaczeniu karty. Człowieka o naturze refleksyjnej, podchodzącego do życia z dystansem. Osobę, w której wnętrzu (lub w życiu) dokonują się rewolucyjne zmiany. Indywidualistę; człowieka niezależnego, oryginalnego, kogoś, kto dostrzega świat inaczej niż większość ludzi i potrafi wykroczyć poza myślowe schematy, paradygmaty.

Jednostkę gotową dla kogoś lub w imię jakiejś wartości poświęcić nawet własne życie. Kogoś biernie poddającego się losowi, ulegającego negatywnym stanom psychiki (rozterkom, niepokojom), sumiennego, lecz nie przejawiającego inicjatywy i mało twórczego pracownika. Głupiec + Wisielec – niezrozumianego przez innych oryginała. Kogoś znudzonego, zniechęconego życiem lub jakąś sytuacją, jednostkę, która czuje się nie rozumiana, niekochana, odrzucona (rola ofiary). Osobę, która ugrzęzła w jednym miejscu i trwa w stagnacji, buntownika, rewolucjonistę niszczącego dotychczasowy system i zasady (z dodatkiem karty Rydwanu lub Głupca).

Człowieka chorego lub zażywającego narkotyki, nadużywającego alkoholu itp. Kogoś łatwo zniechęcającego się, wpadającego w depresję, apatię, nie radzącego sobie z problemami. Mężczyznę uciekającego od odpowiedzialności, nie konfrontującego się z problemami bądź wymigującego się przed terminowym wypełnianiem obowiązków (taki ktoś nie myśląc o zobowiązaniach wyjeżdża, ucieka w hobby, w alkohol, a wówczas sprawy kumulują się, powstają zaległości). Osobę przechodzącą trudny okres w życiu, gotową się poddać.

Rozkład Roczny

Rozkład Roczny

Wszystkie formy przymusu – to co robimy, miejsca w których jesteśmy, towarzystwo, którym się otaczamy. Działalność i środowisko, które nie tylko nie dają satysfakcji, ale i bardzo nas nudzą. Poświęcenie się, rezygnacja z aktywności, modlitwa, pogodzenie się z nieuchronnym, kontemplacja, spojrzenie na problem z innej strony, osiągnięcie wysokiej pozycji zawodowej, refleksyjność. Zatrzymanie w miejscu. Zmiany, które rujnują nasze układy, ale SA korzystne i oczyszczające, bo płyną z naszego wnętrza.

 

 

Mądrość, ostrożność, bystrość, ciężkie doświadczenia, ofiara, intuicja, wróżenie, proroctwo.

 

Życie w zawieszeniu. Tymczasowość. Zmiana. Nowa droga życia. Apatia. Nuda. Porzucenie świata. Okres odpoczynku między ważnymi zdarzeniami. Ofiara. Pokuta. Wysiłki mogą nie doprowadzić do celu. Regeneracja. Odrodzenie. Poprawa. Nowe siły witalne. Czas przygotowania do nowych doświadczeń. Poddanie się. Brak postępów. Przerwa w życiorysie. Zbytnie poświęcenie, które nie będzie zauważone. Spokój. Odcięcie się od świata. Powstrzymanie aktywności. Penetracja własnej jaźni. Medytacja, kontemplacja. Ofiara, samoofiara. Dążenie do uspokojenia i harmonii. Rezygnacja z rozwiązywania problemów życiowych. Zdanie się na innych. Marazm. Melancholia. Smutek. Zadumanie. Senność. Niespełniona miłość. Ucieczka od odpowiedzialności. Szczyt kariery zawodowej. Planowanie. Metodyczność.

Bezradność, niemoc, upór, kryzys życiowy, ślepy zaułek, tarcie, przymusowa przerwa, przymusowa nauka, twarda lekcja, konieczność przełamania starych wzorców, konieczność poniesienia ofiary, nauka nowego sposobu widzenia, przymus kapitulacji, koniec pewnej epoki, konieczność kapitulacji.

Karta jest bezwzględną wskazówką na koniec dotychczasowych układów i śmierć ego (w dotychczasowej postaci). Zawieszony znalazł się w dramatycznej sytuacji tylko dlatego, że odrzuca konieczność rozbicia starych struktur i otworzenia się na NOWE. Nie widzi, że można inaczej, jest ślepy. W tej pozycji bez wyjścia sytuacja staje się nie do zniesienia i trzeba się poddać! Chodzi głównie o odpuszczenie, porzucenie starego sposobu patrzenia na świat i stworzenie nowych myśli oraz uczuć, będących podstawą przyszłości (siewem). Praktycznie zmiana myślenia to jedyny ruch, jaki uczynić może Zawieszony.

 

Pozostałe opisy kart znajdziesz w dziale „Tarot”.

Zachęcam także do przeczytania „Sztuka zadawania pytań cz.2”.