fbpx
Przejdź do treści

Małe Arkana – Szóstka Pentakli

  • przez
Małe Arkana - Szóstka Pentakli

Małe Arkana – Szóstka Pentakli

Małe Arkana – Szóstka Pentakli


Szóstką Pentakli astrologicznie włada Księżyc w Byku. Liczba 6, Tiferet, reprezentuje harmonijne ugruntowanie energii żywiołu ziemi. 6 dysków jest ułożone w formie heksagramu. Jest to bezsprzecznie energia sukcesu, ale ponieważ główną cechą Księżyca jest zmienność, ów sukces może być krótkotrwały

Prezenty, dary, wynagrodzenie; ale według innej wykładni – uwaga, czujność, teraz nadszedł właściwy moment, obecna pomyślność itd.

Upiększanie domu, dostatnie życie (dom pod miastem, działka), zakup nieruchomości, wykwintne spotkania towarzyskie, dobrobyt, hojny gest, wspieranie innych (działania charytatywne), elegancja w ubiorze, dobry gust. Praca lub życie w bliskim emocjonalnie zespole.

W negacji – skłonność do zaciągania długów lub wysokich pożyczek, pożądanie cudzej własności i cudzej żony, zazdrość, duże wydatki na rodzinę, dwulicowość w kontaktach z krewnymi, zagrożenie nierozsądnymi inwestycjami, niepewny interes.

Żądza, chciwość, zawiść, zazdrość, złudzenie. Dodatkowo: przeszkoda w realizacji ambicji Kwerenda.

Szczodrość, hojność, filantropia. Wspomaganie innych, którzy znaj­dują się w gorszej sytuacji. Przekazywanie wiedzy, doświadczeń. Ofiara złożona za kogoś innego. Wprowadzanie innych na drogę wiodącą ku wyższym wartościom. Praca charytatywna. Niewdzięczna praca. Stypen­dium, fundacja. Spadek. Nagroda finansowa.

Niezadowalająca sytuacja, kiedy ofiarowało się coś istot­nego i nie zostało to zauważone lub docenione. Nadmierna szczodrość powodem frustracji. Smutek spowodowany niemożnością zadowolenia wszystkich. To z pewnością poczucie, iż ,,rzuciło się perły przed wieprze”. Nagrodze­nie tych, którzy nie są godni nagrody

Rozkład Roczny

Rozkład Roczny

Hojność. Filantrop. Uprzejmość. Gratyfikacja. Podarunki. Zysk materialny.

Sukces w kwestiach materialnych, prosperity w interesach. Sukces i zyski w przedsięwzięciach natury materialnej. Moc, wpływy, prestiż, szlachectwo, władza nad ludem. Szczęśliwa, pomyślna, liberalna i sprawiedliwa. W przypadku złego położenia może pysznić się pieniędzmi, ale też chełpić zbytkiem i rozrzutnością.

Zysk, wygrana, osiągnięcia, nagroda, cudowny rozwój wydarzeń, zasługa, transformacja, profit.

Wewnętrzne światło zdolne jest zamanifestować się tylko na Ziemi jako suk­ces i powodzenie, które nie są dziełem przypadku. To ty jesteś źródłem swojego światła i znajdując się w absolutnej harmonii zdolny jesteś korzystać z podpo­wiedzi innych, ich współdziałania i współpracy na rzecz własnego dobra. Znaj­dziesz się zawsze w odpowiednim miejscu o odpowiednim czasie i otworzysz właściwe drzwi do swojego sukcesu. Karta jest wskazówką, że istnieją doskonale warunki, pozwalające ci urzeczy­wistnić się w pełni.

Wrogość. Egoizm. Zazdrość. Skąpstwo. Długi. Niespłacone pożyczki.

Twoje 5 minut to nie wieczność. Ponieważ twoja gwiazda wzeszła ale nie znaczy to, że zawsze i niezmiennie świecić będzie tak jasno. Musisz uważać, by nie wpaść w przesadę i nie uznać, że uzdolnienia dają ci prawo panowania nad innymi ludźmi. Twoje własne ego może przyćmić najjaśniejszy, wewnętrzny blask.

Małe Arkana – Szóstka Pentakli jako partner jest człowiekiem sukcesu. Osiąga to, czego pragnie.

Pełna harmonia, nagroda, szczęście, radość, promienność, cudowne perspektywy, sukces partnerski.

Wasza wspólnota osiągnęła szczyty. Powodzi się wam na wszystkich pozio­mach. Reasumując, osiągnięta harmonia jest wypadkową waszej wzajemnej postawy ducho­wej – każdego z was względem siebie i wobec partnera. Możecie przeglądać się w sobie jak w zwierciadle, o czym świadczy doskonała symetryczność karty. W dosłownym tego słowa znaczeniu powinniście świecić przykładem i stać się drogowskazem dla innych związków.


Pozostałe opisy kart znajdziesz w dziale „Tarot”.

Zachęcam także do przeczytania Jak rozwinąć swoją intuicję?

Materiały źródłowe