fbpx
Przejdź do treści

Małe Arkana – Szóstka Mieczy

  • przez
Małe Arkana - Szóstka Mieczy

Małe Arkana – Szóstka Mieczy

Małe Arkana – Szóstka Mieczy


Małe Arkana – Szóstka Mieczy to astrologicznie Merkury w Wodniku. To Tiferet – jako pełne ustanowienie i zrównoważenie koloru. Intelekt jest właśnie symbolizowany przez cyfrę 6. Merkury w Wodniku reprezentuje niebiańską energię wpływającą na człowieka, który dzięki temu staje się inteligentny i ludzki.

Merkury jest jednym z najcenniejszych darów dla Wodnika. Umiejętność analizowania Merkurego, czyni jasną ocenę perspektyw na przyszłość. Możemy je nie tylko rozpoznać, ale i w sposób zrozumiały przedstawić. Najróżnorodniejsze idee i punkty widzenia spotykają się tutaj w centralnym punkcie. Umożliwia to nowe, całościowe spojrzenie, za sprawą którego róża poznania może rozkwitnąć.

Podróż drogą wodną, szlak, droga, wysłannik, posłaniec, fortel. Dodatkowo: podróż będzie przyjemna.

Małe Arkana – Szóstka Mieczy to pokonanie trudności, sukces, który przychodzi po czasie, długie podróże, niekiedy zagraniczne, deklaracje uczuciowe – oświadczyny. Członek rodziny uczący się w domu. Wyjawienie tajemnicy, powrót z emigracji, wyjazdy z powodów zdrowotnych (sanatoria).

W negacji – operacja chirurgiczna, chwilowa przerwa w kłopotach, kłopoty prawne, stresy jako przyczyna złego samopoczucia, ostrzeżenie przed opuszczaniem domu, wyjazdem, z powodu groźby wypadku.

Podróż. Wycieczka. Próba pokonania trudności. Sukces po okresie niepokoju.

Małe Arkana – Szóstka Mieczy to podróż, przeprawa, przejście, wędrówka, daleka podróż bez powrotu, przejście przez morze, wyjazd do dalekiego kraju. Porzucenie wszystkiego. Zerwanie wszystkich układów. Podróż w głąb siebie, odkrycie nowych, nie dostrzeganych dotąd wartości, horyzontów. Ból i rozterka, spowodowane wyjazdem, oddaleniem. Ciężka choroba, ozdrowienie i powrót do aktywnego, innego niż dotychczas życia. Śmierć kliniczna. Operacja.

Rozkład Roczny

Rozkład Roczny

Wegetacja. Powikłania chorobowe, powikłania po operacji. Rezygnacja z długo oczekiwanego wyjazdu. Zakaz wyjazdu. Burza, sztorm, zatopienie statku, katastrofa kolejowa, wypadek samochodowy. Niemożność zdystansowania się do swoich problemów.

Praca, podróż przez wodę.

Małe Arkana – Szóstka Mieczy to sukces po okresie niepokoju i kłopotów. Poczucie własnej godności, piękno, pycha, ale czasami skromność. Zwierzchnictwo, cierpliwość i praca.

Rozpoznanie, postęp, doświadczenie, szerokie horyzonty, inteligencja, rozum analityczny, wgląd.

Znalezienie wspólnego mianownika dla różnych rodzajów wiedzy, systemów filozoficznych lub religii sprawia, że róża poznania może rozkwitnąć. Istnieje w istocie tylko jedna prawda, choć dróg do niej wiedzie tysiące. I bardzo do­brze, przynajmniej nie jest nam nudno.

Małe Arkana – Szóstka Mieczy wyraźnie pokazuje ducha wprzęgniętego w służbę materii – wiedzy i na­uki oraz jego ostateczne zwycięstwo. Crowley przewidział tu moment, w któ­rym spotkała się wiedza materialna i mądrość duchowa. To stało się po jego śmierci – w końcu XXw., gdy fizycy jądrowi obwieścili światu najnowszą rewe­lację: gdyby jądro atomu powiększyć do rozmiarów kościoła, to pierwszy elek­tron wielkości kury krążyłby wokół niego w odległości ok. 5 km. Między nimi NIC nie ma i to NIC sprawiło nauce poważny kłopot. W tym punkcie spotkały się dwa potężne i krańcowo odmienne prądy myślowe: zachodnia nauka i filo­zofia Wschodu. O owym NIC od zawsze opowiadali jogini. By poznać owe NIC wystarczy przestać myśleć. To jest joga – połączenie ducha, duszy i materii – trzy w jednym. Można poznać prawdę w małym, krótkim błysku, przez małą, krótką wieczność.

Jeśli sądzisz, że wszystko już wiesz, naprawdę nie wiesz nic. Rozum to tylko narzędzie, tyle samo warte co np. palec. Nie przeceniaj go, choć warto z niego korzystać. Tak właśnie potrafi manifestować się Szóstka Mieczy.

Małe Arkana – Szóstka Mieczy znaczenie w partnerstwie

Albo wasz związek nie istnieje jako partnerstwo oparte na emocjach, albo jesteście doskonałymi partnerami w nauce i wspólnych badaniach. Owa jedno­stronność i wycinkowość może być bardzo zajmująca, jednak wcześniej czy później emocjonalne braki dadzą o sobie znać. Nic dodać nic ująć, cała Szóstka Mieczy.

Szóstka Mieczy jest doskonałym partnerem do dyskusji – człowiekiem wiedzy i niekiedy zimnym intelektualistą. Wzbogaci cię, intelek­tualnie.

Karta może być też wskazówką na konieczność znalezienia wspólnego mia­nownika pośród wielu różnic i zapatrywań. Nazywa się to kompromis. Małe Arkana – Szóstka Mieczy to kooperacja, zrozumienie, wymiana intelektualna, wza­jemne poznanie, werbalna inspiracja.


Pozostałe opisy kart znajdziesz w dziale „Tarot”.

Zachęcam także do przeczytania „Kim jest współczesna Wróżka / Tarocistka?”

Materiały źródłowe