fbpx
Przejdź do treści

Małe Arkana – Ósemka Pucharów

  • przez
Małe Arkana – Ósemka Pucharów

Małe Arkana – Ósemka Pucharów

Małe Arkana – Ósemka Pucharów

 

Ósemka Pucharów to astrologicznie Saturn w Rybach. Ukazuje wpływ Merkurego, nad którym jednakże dominują związki karty z Saturnem w Rybach. Ryby symbolizują cichą, lecz zastałą wodę. Saturn zaś całkowicie pozbawia ją energii.

 

Gnuśność, beznadzieja, bezsilność, zastój, martwota, ospałość, recesja, niemoc, marazm, zła koniunktura.

 

Zapomniałeś, że w kosmosie nie ma nic za darmo. Tak samo, jak nie możesz tylko brać, nie powinieneś wyłącznie z siebie DAWAĆ. Nie było rozsądne lać źródlaną wodę w studnię bez dna. Równowaga została zachwiana i ponosisz tego konsekwencję.

Rozkład Roczny

Rozkład Roczny

równowagi może być bolesna, ale w konsekwencji opłaca się stukrotnie. Nawet przed rzuceniem grosza żebrakowi powinieneś pomyśleć, czy nie padasz ofiarą własnej naiwno­ści lub czy nie zabijasz w kimś woli życia albo jego własnej inicjatywy. Konse­kwencje, bowiem są równie przykre, jak przy czynieniu zła.

 

Zaprzestanie wysiłków. Rozczarowanie. Porzucenie wcześniejszych planów. Nieśmiałość. Skromność. Niechciany sukces.

 

Najczęściej symbolizuje punkt zwrotny w życiu emocjonalnym, zmiany w układach z ludźmi, w sytuacji rodzinnej, zmianę środowiska zawodowego lub miejsca zamieszkania, długofalowe plany zawodowe, rekonwalescencję po chorobie. To również twórcza praca każdego rodzaju.

W swej warstwie powierzchownej karta mówi sama za siebie, jednak według innej wykładni to radość, łagodność, nieśmiałość, zaszczyt, skromność. W praktyce zwykle okazuje się, że ta karta wskazuje iż dana sprawa się kończy, albo że sprawa którą uważano za ważną ma w istocie niewielkie znaczenie – bez względu na to czy wyjdzie to na dobre czy na złe.

 

To karta brama i odpowiada znaczeniowo Eremicie i symbolizuje chęć oderwania się od starych form żyda i poszukiwanie nowych w sferze uczuć i wyobraźni.

 

Poszukiwania. Podróż w głąb siebie. Krystalizacja zainteresowań artystycznych, twórczych, życiowych. Smutek spowodowały brakiem miłości. Chęć lepszego poznania samego siebie, oddalenie. Zmiana uczuć, zmiana obiektu zainteresowań. Trójkąt małżeński. Nowe perspektywy w miłości. Chwilowe zerwanie. Ochłodzenie

 

Porzucony sukces. Utrata zainteresowania.

 

Chwilowy sukces, ale bez dalszych efektów. Coś porzuconego chwilę po tym jak zostało zdobyte. Nic trwałego. Roztrwonienie sukcesu. Błąkanie się z miejsca na miejsce. Utyskiwanie i zżymanie się bez powodu. Poszukiwanie bogactwa. Niestałość.

 

Ósemka Pucharów jako partner jest ociężale obojętny.

 

Beznadzieja, emocjonalne bagnisko, obojętność, paraliż, smutek, wampiryzm energetyczny, bezsilność.

Gdy jeden z partnerów daje z siebie wszystko lub poświęca się bez najmniej­szej inicjatywy z drugiej strony, to taka sytuacja może jedynie doprowadzić do katastrofy. Dochodzi wówczas do żalu, pretensji, chorego uzależnienia od part­nera, współ uzależnienia, bojkotowania przedsięwzięć zainicjowanych przez jedną ze stron itd. W konsekwencji oboje czują tylko gorycz.

Karta może być wskazówką na stary wzorzec nakazujący warunkową miłość i lokowanie uczuć w osoby niezdolnego odwzajemnienia. Wtedy budzi się me­chanizm większych i coraz większych starań prowadzących w efekcie donikąd.

Syndrom ten może być wynikiem faktycznego lęku przed byciem prawdziwie kochanym, zrodzonym z lęku przed opuszczeniem.

 

Pozostałe opisy kart znajdziesz w dziale „Tarot”.

Zachęcam także do przeczytania „Czy Tarot naprawdę przepowiada przyszłość?”.

Materiały źródłowe