fbpx
Przejdź do treści

Wielkie Arkana – 6 Kochankowie.

Wielkie Arkana – 6 Kochankowie.

Wielkie Arkana – 6 Kochankowie.

Wielkie Arkana – 6 Kochankowie.

 

W karcie Kochankowie możesz zauważyć:

 

Wielkie Arkana – 6 Kochankowie. Przedstawia zakochaną parę, siebie i ukochanego (ukochaną), partnera, męża (żonę); czułego, wrażliwego kochanka. Osobę, dla której stawiane są karty, jeśli stoi ona przed koniecznością dokonania wyboru, młodego człowieka, który ma wybrać: albo pozostawanie w domu rodzinnym, albo samodzielność (założenie rodziny, wyjazd na studia). Chłopaka, który spośród dwóch dziewcząt powinien wybrać jedną, dwie istoty, które nawzajem się pożądają, doświadczając miłości zmysłowej i (lub) które są dla siebie nawzajem atrakcyjne. Dwoje ludzi tworzących związek na zasadach partnerstwa, zaufania i szacunku, dwie istoty, które łączy ze sobą silna więź. Kogoś mającego duże powodzenie u płci przeciwnej, osobę atrakcyjną towarzysko, lubiącą zawierać nowe związki przyjaźni, flirtować itp.

Najczęściej karta pojawia się wtedy, gdy musimy dokonać wyboru między dwiema osobami lub dwoma rozwiązaniami jakiejś sytuacji. Miłość, tajemny związek, pożądanie, seks, ślub, jeśli pojawia się ona w otoczeniu dobrych kart. Liczne spotkania towarzyskie. Wybór zawodu – przy decyzjach radykalnie zmieniających to co mamy dotychczas.

 

Rozkład Roczny

Rozkład Roczny

Powab, miłość, piękno, nieszczęścia zażegnane.

 

Miłość. Piękno. Doskonałość. Harmonia. Jednomyślność. Pokonanie przeszkód. Ufność. Honor. Początek romansu. Głębokie uczucia. Optymizm. Swoboda uczuć. Potrzeba sprawdzania i uzyskiwania dowodów. Badanie. Spekulacja. Korzenie. Osoba głęboko zaangażowana w problemy emocjonalne krewnych lub przyjaciół. Konsekwencje przygód miłosnych.

Wzajemne przyciąganie, zaślubiny, zjednoczenie, magiczne misterium miłości, związek, przezwyciężanie przeciwieństw, zdolność do kompromisów, znakomita współpraca i współistnienie, przeznaczenie, szczęście, afekt, wzajemne przyciąganie, erotyzm, seksualność, wzrastanie przez zjednoczenie i wymianę.

Karta przypomina, że miłość nie jest problemem do rozwiązywania tylko misterium do przeżycia, by wzrastać. Zachęta do wspólnego działania i pełnego zaangażowania. Kochankowie reprezentują gotowość dzielenia się miłością i zmysłową tęsknotę do odzyskania zagubionej jedności, która znajduje tu pełne urzeczywistnienie. Jest to również wskazówka na czas wewnętrznego zjednoczenia, największej bliskości z sobą samym, a także czas otwarcia granic, wymiany i udostępnienia siebie innym ludziom. Karta wskazuje szansę na doskonałe partnerstwo lub na pogłębienie aktualnego związku. W każdym przypadku mówi o odkryciu nowych obszarów osobistego rozwoju wynikającego z integracji przeciwieństw.

 

Pozostałe opisy kart znajdziesz w dziale „Tarot”.

Zachęcam do przeczytania „Dlaczego Tarot Numerologiczny?„.