fbpx
Przejdź do treści

Wielkie Arkana – 5 Arcykapłan.

Wielkie Arkana - 5 Arcykapłan.

Wielkie Arkana – 5 Arcykapłan.

Wielkie Arkana – 5 Arcykapłan.

 

W karcie Kapłan możesz zauważyć:

 

Kapłana, mistrza, duchowego pośrednika, guru, księdza itp. Autorytet moralny i duchowy, ojca, który wdraża zasady moralne – uczy, co jest dobre, a czego należy się wystrzegać, mężczyznę kierującego się dogmatami i zasadami wiary. Konserwatystę postępującego w zgodzie z tradycją.

Mężczyznę, który posiadając stały system wartości uczy jego przestrzegania, lecz brak mu spontaniczności i ciepłych uczuć. Wykładowcę, nauczyciela, osobę prowadzącą wykład, prelegenta. Mistrza wtajemniczającego w wiedzę duchową, kogoś, kto wyraża wolę, aby świat stał się uporządkowany, a ludzie wypełniali prawo moralne. Mężczyznę, który żyje przeszłością lub zajmuje się nią z racji swego fachu (kolekcjonera antyków i starych książek, badacza historii i starego piśmiennictwa, bibliotekarza itp.).

Karta bardzo wieloznaczna – w zasadzie wskazuje na wszystko, to co łączy się z szeroko pojętą tradycją. Tak więc jest to człowiek wychowany tradycyjnie, ktoś stosujący w życiu normy ogólnie przyjęte. Tradycjonalizm, konserwatyzm, religia, nauka, surowe zasady rodzinne, tzw. dobre pochodzenie, surowe wychowanie.

Rozkład Roczny

Rozkład Roczny

 

Małżeństwo, przymierze, uwięzienie, niedola, według innej wykładni litość i dobroć; natchnienie; człowiek do którego Kwerend może zwrócić się w potrzebie.

 

Upokorzenia. Bierność. Brak przekonania. Nieśmiałość. Nieumiejętność przystosowania do zmieniających się warunków. Tendencja do trzymania się dawnych przekonań, nawet jeśli są już nieaktualne. Rytualizm. Ceremonie. Łaska.

Zaufanie, prawda, wiedza i pewność, siła wiary i przekonania, cnota, rozszerzenie świadomości. Głos powołania, wysoka etyka, rozwój ufności bożej, rozszerzanie światopoglądu, doradca, przewodnik, ojciec.

 

Wielki Kapłan to człowiek w pełni spirytualny, duchowy przewodnik i nauczyciel – choć niekoniecznie dostojnik instytucji religijno-kościelnej. Chodzi tu przede wszystkim o osobę będącą na wyższym szczeblu duchowego rozwoju, łączącą w sobie to, co ludzkie z pierwiastkiem boskim. Jest to z całą pewnością prawdziwy mistrz, pośrednik między Bogiem a człowiekiem, być może ten, któ­rego każdy z nas nosi w sobie. Karta jest wyraźną wskazówką, że nadszedł czas na konfrontację z własnym, prawdziwym JA, przypominającym o naszym, bo­skim pochodzeniu.

 

Pozostałe opisy kart znajdziesz w dziale „Tarot”.

Zachęcam do przeczytania „Jak przebiega wróżba”.