fbpx
Przejdź do treści

Wielkie Arkana – 14 Umiarkowanie.

Wielkie Arkana - 14 Umiarkowanie.

Wielkie Arkana – 14 Umiarkowanie.

Wielkie Arkana – 14 Umiarkowanie.

 

W karcie Umiarkowanie możesz zauważyć:

 

Prawdziwego przyjaciela (przyjaciółkę), osobę spokojną, zrównoważoną, rozsądną, nie ulegającą wpływom emocji, twórcę porozumienia i pokoju, osobę potrafiącą zawsze znaleźć „złoty środek”. Przewodnika duchowego, głoszącego idee wewnętrznej równowagi, uważności oraz dystansu do spraw; istotę urzeczywistnioną. Płód; dziecko w drodze. Pannę młodą (pana młodego), terapeutę, aptekarza, energoterapeutę (przelewanie wody to symbol przelewania energii), dobrego, rozważnego lekarza, który woli dwa razy się zastanowić, niż popełnić błąd.

Człowieka działającego powoli, dokładnie, rozważnie; skrupulatnego nauczyciela, który nie szasta zbyt wysokimi lub niskimi ocenami. Opiekuna Duchowego, Anioła Stróża – część Twojej jaźni, której przydzieliłeś rolę Nad-świadomości. Kogoś, kto przechodzi w życiu okres stabilizacji i uporządkowania spraw. Osobę ustatkowaną, lojalną, uczciwą, pewną, wiarygodną, taktowną, powściągliwą, potrafiąca zapanować nad sytuacją i połączyć dwa przeciwstawne stanowiska. Kogoś, kto potrafi umiejętnie gospodarować powierzonym mu majątkiem; człowieka oszczędnego, rozważnego, godnego zaufania, rzetelnie i rozsądnie zarządzającego firmą. Istotę żyjąca w zgodzie z samym sobą i ze światem, nastawioną pokojowo, osobę w znaku Strzelca.

Wyważenie, takt, złoty środek, wytrwałość, powrót do domu, na łono rodziny. Domator, ktoś kto lubi okazałe domostwa. Dokończenie starych spraw, powolny rozwój uczuć, odnowienie starych układów. Ciąża, partnerstwo „wysokiego szczebla”. Osoba zrównoważona, mistrz.

Rozkład Roczny

Rozkład Roczny

 

Oszczędność, powściągliwość, umiar, zarządzanie, mieszkanie.

 

Umiar. Cierpliwość. To, co można osiągnąć przez samokontrolę. Harmonia. Mieszkanie. Łączenie. Zarządzanie. Zgodność. Dostosowanie. Pomyślne wpływy. Dobry omen. Konsolidacja. Zdolność wykorzystania dostępnych środków. Osoba poważna. Obraz ojca lub matki. Światopogląd. Zbytnie umiarkowanie w osiąganiu odległego celu, wymagającego większej dynamiki działania. Wstrzemięźliwość. Opanowanie zmysłów. Pojednanie i pogodzenie. Dom, rodzina. Dobre wpływy życzliwych osób. Przystosowanie. Szczęśliwy znak. Sukces w rodzinie, w pracy, w przyjaźni lub w miłości. Obecność kogoś życzliwego, kto nie chce się narzucać. Skromność. Powolny rozwój uczuć. Perfekcja i mistrzostwo. Ciepło, przyjaźń, bezpieczeństwo. Powrót do domu, do rodziny. Odnowienie starych przyjaźni. Domatorstwo. Przywiązanie. Intuicyjność. Romantyzm.

 

Wewnętrzna przemiana, alchemia, siła kreatywna, milowy skok, transformacja, wyrównanie sil, harmonia, wynik trudnej pracy nad sobą.

 

Dokładnie te same siły, które uruchamiamy we dwoje w celu spłodzenia nowego człowieka, budzimy w sobie samych do spłodzenia dzieła sztuki czy literatury. W jednym i drugim przypadku chodzi o powstanie czegoś (kogoś) całkiem nowego, czego dotychczas nikt nigdy i nigdzie nie stworzył. Nie ma tu mowy o naśladownictwie, tylko o prawdziwym akcie twórczym. Powstaje silne napięcie między przeciwieństwami, między siłami będącymi dotąd wobec siebie w opozycji: siłą męską i żeńską, wodą i ogniem, żeńskimi emocjami i męską dynamiką. Napięcie owo i tarcie sprawia, że przeciwieństwa stapiają się w swej istocie, by zamienić się w nową formę bytu. Tak powstaje nowa, harmonijna całość. Wynik eksplozji wewnętrznego bogactwa.

U kochanków wzajemne połączenie (seks) to najwyższy akt tworzenia, w którym maczają palce siły wyższe i powstaje nowy człowiek. U Androgyne stopienie owych przeciwstawnych sił w samym sobie owocuje wybuchem nieskrępowanej siły twórczej. Kosmiczny orgazm. Najczęściej pojawiają się wtedy „podszepty” i wielkie „natchnienie” (ktoś coś szepce i w niego „tchnie”) – proces tworzenia, doskonała chwila jedności z samym sobą i otwartości na kosmos. Jak wielkie powstaje wówczas dzieło zależy od świadomości twórcy.

Taki stan najczęściej poprzedzają trudne doświadczenia lub owocna, ciężka praca nad sobą albo też długa, żmudna praca nad doskonaleniem warsztatu (gra na instrumencie, malarstwo, pisanie). Nadeszła chwila NAGRODY, prezent egzystencji będący wynikiem dojrzałości, otwartości i gotowości. W tym momencie można odetchnąć i wzmocnić się na przyszłość.

 

Pozostałe opisy kart znajdziesz w dziale „Tarot”.

Zachęcam także do przeczytania „Jak obliczyć portret numerologiczny”.