fbpx
Przejdź do treści

Małe Arkana – Królowa Mieczy

  • przez
Małe Arkana - Królowa Mieczy

Małe Arkana – Królowa Mieczy

Małe Arkana – Królowa Mieczy


Małe Arkana – Królowa Mieczy reprezentuje wodną część żywioły powietrza, jego elastyczność i moc transmisji. Astrologicznie włada od 20 stopnia Panny do 20 stopnia Wagi. Człowiek reprezentowany przez tę kartę to niezwykle spostrzegawczy i bystry obserwator, subtelny interpretator i silny indywidualista. Królową Mieczy cechuje przenikliwość i precyzja w wyrażaniu myśli. W działaniu jest pewna siebie, w duchu łaskawa i sprawiedliwa.

Wdowieństwo, kobiecy smutek i zakłopotanie, nieobecność, bezpłodność, bezdzietność, żałoba, strata, rozłąka.

Kobieta inteligentna, spostrzegawcza, silny charakter. Zaufanie, sukces zawodowy, niezależność. Świadomość ceny, którą płaci się za powodzenie w życiu, samotność, zdobywanie informacji oraz umiejętność ich wykorzystywania dla zawiłych posunięć, kierowanie się poczuciem sprawiedliwości.

W negacji – zniechęcenie, rozczarowanie, frustracja. Może być zapowiedzią utraty kogoś bliskiego – może dotyczyć zwierzęcia. Fałszywa moralność, zadręczająca innych swoimi problemami, intrygi, knowania.

Osoba o błyskotliwym umyśle. Intensywna percepcja. Subtelność. Może oznaczać wdowę albo smutną kobietę. Opłakiwanie. Odosobnienie. Samotność. Separacja. Ktoś, kto zaznał wielkiego szczęścia, ale obecnie je utracił.

Człowiek energiczny w działaniu, respektujący zdanie i cele innych ludzi. Lament, opłakiwanie, ból. Wdowa — wdowiec. Ktoś, kto zyskał szczęście, lecz wie, że je wkrótce straci. Człowiek, który tak dalece uwikłał się w problemy, że gotów jest znieść najgorszy ból, byleby się od nich oderwać. Ktoś, kto doskonale wie, czego chce, i zna cenę, którą będzie musiał zapłacić za spełnienie pragnień.

Złośliwość, podstępność. Manifestacyjna pobożność. Pruderyjność. Arogancja. Destruktywność. Zwątpienie. Człowiek ograniczony umysłowo. Pechowiec. Ktoś, kto przynosi pecha. Człowiek zadręczający innych swoim nieszczęściem, swoimi wątpliwościami i problemami. Defetysta, pesymista.

Rozkład Roczny

Rozkład Roczny

Złośliwość, zajadłość, przebiegłość, żałoba, strata, rozłąka. Dodatkowo: zła kobieta niechętna kwerendowi.

Małe Arkana – Królowa Mieczy jest niezwykle spostrzegawcza, świetna obserwatorka, subtelna, szybka i śmiała. Często wytrwała, dokładna, jeśli chodzi o sprawy powierzchowne, życzliwa, skora do tańca i balansowania. W przypadku złego położenia potrafi być okrutna, cwana, zwodnicza, nierzetelna.

Małe Arkana – Królowa Mieczy to otwartość, odwaga, niezależność, jasność, odrzucenie masek, wierność sobie, głębokie samo zaufanie.

Otwartość i łagodność dziecka w połączeniu z ostrym rozumem są wskazówką na terapeutę i nauczyciela. Niekoniecznie chodzi tu o wykonywany zawód. Prak­tycznie idąc przez życie każdy z nas wciąż pobiera lekcje, uczy się czegoś i jed­nocześnie naucza innych. Im więcej dowiedział się o sobie, im jaśniejszy ma wgląd, im bardziej gotów jest do porzucenia masek, tym więcej ma do przekaza­nia i tym większy zyskuje posłuch.

Karta jest wskazówką, że wszystkie problemy emocjonalne na obecnym eta­pie rozwiązać możemy tylko rozumem lub na drodze duchowej. Jednocześnie zachęca do poszukiwania i manifestowania nagiej prawdy o sobie, jak również do zastanowienia się, czego przyszliśmy się uczyć i czego mamy nauczać. Ma­ska lub jej brak stanowi o jakości naszych kontaktów ze światem.

Wąskie horyzonty myślowe. Złośliwość. Zakłamanie. Mściwość. Pruderia. Podstępny wróg. Osoba nieopanowana.

Przesada w beznamiętnej, zimnej i odartej z emocji ocenie tworzy postać zimną, a nawet wyrachowaną. Dystans staje się nie do pokonania. Samotność – nie do zniesienia. Łatwo spaść z tak niepewnego szczytu, a upadek z wysokości jest bolesny.

Małe Arkana – Królowa Mieczy jako partner jest inteligentna, błyskotliwa i na jakiś czas idealnie wcieli się w rolę twojej matki, ojca lub zgodzi się na odgrywa­nie relacji między nimi. Na jakiś czas!!!

Wasze partnerstwo wymaga uczciwej oceny bez emocji. Inaczej trzeba będzie przerwać związek ostrym cięciem.

W wielu wypadkach karta jest wskazówką na pozbawiony emocji, więc taki wykalkulowany związek z rozsądku, choć kalkulacja owa może być w pełni otwarta i uczciwa. Para decyduje się na bycie razem z powodu prowadzenia wspólnych interesów, wspólnej miłości do dzieci lub identycznego przywiązania do wspólnego majątku.

Gdy maska oznacza głowę mężczyzny, to miecz i pozycja na szczycie są ra­czej wskazówką na walczącą feministkę niż królową uczuć.


Pozostałe opisy kart znajdziesz w dziale „Tarot”.

Zachęcam także do przeczytania „Kiedy wszystko idzie jak po gruzie”.

Materiały źródłowe