Małe Arkana – Król Pucharów

Małe Arkana - Król Pucharów

Małe Arkana – Król Pucharów symbolizuje powietrzną część żywiołu wody. Z jednej strony to elastyczność, lotność i równowaga, z drugiej zaś energia. Włada od 20 stopnia Wagi do 20 stopnia Skorpiona.

Jasnowłosy mężczyzna, człowiek interesu, prawo lub boskość, odpowiedzialny skłonny wspomagać Kwerenda; także sprawiedliwość, sztuka; nauka, łączenie z naukowcami, prawnikami, artystami, twórcza inteligencja.

Życzliwie usposobiony fachowiec, dobra pozycja zawodowa, często nasz partner. Zdolności do kierowania ludźmi, trochę talentów artystycznych – silnie rozwinięte odczuwanie piękna. Sybaryta, otacza się tym co dobre i w dobrym gatunku. Gromadzi wokół siebie wszystkich i za wszystkich potrafi odpowiadać.

W negacji – niebezpieczeństwo skandalu, wstyd, kierowanie się własnymi kaprysami i zachciankami, nieuczciwy konkurent w interesach. Nieharmonijny związek, skłonność do rozpusty, „używanie życia”.

Odpowiedzialność I twórczość. Fachowiec. Człowiek interesu. Prawnik. Artysta. Duchowny. Naukowiec. Osoba miła, godna zaufania, liberalna, hojna, wykształcona.

Mądrość i opanowanie. Życiowa mądrość. Twórcza, dojrzała wyobraźnia. Dystans wobec siebie. Humor. Ojcostwo. Przyjaźń. Mistrz, mistrzostwo. Przewodnictwo duchowe. Ktoś, kto promieniuje ciepłem, życzliwością. Opiekun. Towarzysz życia.

Utrata honoru. Cwaniactwo. Wykorzystywanie słabości innych ludzi. Niemożność tworzenia. Narcyzm. Zapatrzenie w siebie. Brak poczucia humoru. Oszust, kłamca. Złośliwość. Nieopanowanie uczuć. Zagubienie. Brak optymistycznych perspektyw. Niedojrzałość. Podłość.

Rozkład Roczny
Rozkład Roczny

Wrażliwość artysty. Dwulicowość. Nieuczciwość. Osoba wykształcona ale nieetyczna. Skandal. Strata. Ruina. Niesprawiedliwość.

Subtelny, gwałtowny, zręczny, posiadający skłonności artystyczne, ma gwałtowną naturę, którą przykrywa spokojnym wyglądem. Lubi opowiadać się po stronie dobra albo zła, chociaż częściej woli zło, jeśli widzi w nim ukrytą moc lub mądrość. W przypadku złego położenia, jest egoistyczny i skłonny do zbytku.

Możliwość transformacji, oczekiwania, skryte tęsknoty, życzenia, pragnienia, niebezpieczeństwo.

Małe Arkana – Król Pucharów jest duchowo rozwinięty, błyskotliwy, uzdolniony. Świat stoi przed nim otworem i roztaczają się niezwykłe perspektywy. Zagłębiony w ogrom swoich możliwości zaniedbuje jednak własną duszę. Nie dostrzega niebezpieczeń­stwa, że orzeł, niepokojąco dryfujący tuż ponad wodą, łatwo może zamoczyć skrzy­dła i Książę utonie w uczuciach. Niestety, nie ma w tym zakresie żadnego doświad­czenia i prawdopodobnie nie poradzi sobie z wyzwolonymi nagle emocjami.

Karta jest wskazówką na drzemiące w nas, czysto ludzkie tęsknoty: pragnie­nie miłości, bliskości, ciepła, wolności czy wyzwolonego seksu. Tęsknoty te do-tyczą wszystkich, niezależnie od stopnia rozwoju duchowego. Długo odpycha­ne gromadzą się na dnie podświadomości i gdy nastąpi ich nadmierne nasyce­nie, dusza samoistnie dążyć będzie do ich spełnienia. Książę jednak – zapatrzo­ny i skoncentrowany na jednym – nie postrzega, dokąd zmierza jego pojazd. Konfrontacja z odpychanymi uczuciami podobna będzie spotkaniu z własnym cieniem (porównaj z Pustelnikiem, Wielkie Arkana DC).

W wielu przypadkach karta ta przedstawia Don Juana, który zachwycony ogromem własnych możliwości nie widzi, że posiada także cechy ludzkie i łatwo może wpaść we własne sidła. Tak samo bowiem, jak wszystkich, obowiązuje go prawo przyczyny i skutku albo tak samo, jak każdy człowiek, też może stać się ofiarą własnego uczucia i pragnienia miłości.

Może też reprezentować mężczyznę, którego pozycja społeczna lub tradycja wyklucza realizację tęsknot. Aby ich nie dostrzegać, skupia się na jednym, wy­cinkowym zadaniu, np. karierze zawodowej lub politycznej.

Gdy odrzucisz tęsknoty nazbyt daleko i zepchniesz je zbyt głęboko tak, by uznać, że ich w ogóle nie ma, to energia, która miała służyć ich spełnieniu, zostanie wypaczona. Wówczas objawisz agresje, perwersje albo, by zniszczyć „niebezpieczną siłę”, skierujesz ją przeciw sobie tworząc w ciele choroby.

Małe Arkana – Król Pucharów jako partner jest atrakcyjny, inteligentny, bły­skotliwy. Bogaty duch czyni z niego osobę niezwykle atrakcyjną, obdarzoną magiczną siłą przyciągania. Jednak pod maską salonowego lwa czai się często zimny drań, który tylko udaje uczucie.

Połączenie powietrza z wodą (sfery mentalnej z uczuciami) wyzwala zawsze bardzo silną zmysłowość i budzi do życia waszą seksualność. Karta jest wyzwa­niem, byście również zadbali o rozwój uczuć i nauczyli się radzić sobie z emo­cjami. Dopiero połączenie seksualności z gorącym uczuciem wyzwoli bogatą fantazję i wasze partnerstwo stanie się wspaniałym misterium, szaloną przygodą, doznaniem szczęścia.


Pozostałe opisy kart znajdziesz w dziale „Tarot”.

Zachęcam także do przeczytania „Czy wróżenie z kart Tarota jest niebezpieczne?

Materiały źródłowe

Warto przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *