fbpx
Przejdź do treści

Małe Arkana – Dziesiątka Pucharów

  • przez
Małe Arkana – Dziesiątka Pucharów

Małe Arkana – Dziesiątka Pucharów

Małe Arkana – Dziesiątka Pucharów

 

Dziesiątka Pucharów to astrologicznie Mars w Rybach. Widać w tej karcie pewien konflikt. Z jednej strony podlega wpływom dziesiątki, Malkut i Panny, wszak układ Pucharów przypomina Drzewo życia. Natomiast z drugiej strony ich ułożenie jest dość niestabilne, ponieważ pą „ruchliwe” i niestabilne, rozlewają więc wodę z wielkiego kwiatu lotosu w tle. To właśnie wpływ Marsa w Rybach.

 

Spełnienie, przemiana, głębokie zadowolenie, wdzięcz­ność, satysfakcja, urzeczywistnienie, serdeczność.

 

Jogini mawiają, że czego nie ma w nas, nie może nam się przydarzyć. Świa­domość obfitości kosmosu może istnieć tylko w naszych umysłach i w naszej duszy. Wewnętrzne bogactwo emocjonalne. Zawsze, wcześniej czy później, musi wydostać się na zewnątrz, ale zadzieje się takczy tego chcemy czy też nie.

Rozkład Roczny

Rozkład Roczny

Karta jest wskazówką, że wyrażając miłość i przyjmując ją otrzymujesz wszyst­ko, czego ci trzeba. Twoja gotowość dawania i dzielenia się sobą otwiera ci wszystkie drzwi. Otoczenie gotowe jest otworzyć się na ciebie, przyjąć cię i ob­darować obficie.

 

Dom. Mieszkanie. Szczęście. Radość. Przyjemność. Miłość. Zadowolenie. Pomyślne życie rodzinne. Honor. Cnota. Reputacja.

 

Najczęściej dotyczy spraw czystko rodzinnych, wskazuje na szczęśliwe życie, trwałe szczęście, na prawdziwą przyjaźń. Sukces towarzyski, altruizm, ślub zawarty z miłości, poprawa stosunków w związkach, pełnia osobistych sukcesów. Czasami oznacza związek z kimś z innego miasta.

Zadowolenie, ukojenie dla serca, doskonałość tego stanu. To także doskonałość ludzkiej miłości i przyjaźni, więc jeśli z kilkoma kartami obrazkowymi osoba odpowiedzialna za interesy Kwerenda. To także miasto, wioska lub prowincja, gdzie mieszka Kwerend.

 

Między stanem sytości a przesytem istnieje bardzo cienka granica.

 

Bądź jak kamień rzucony w wodę i zataczający coraz większe kręgi. Niech cały otaczający Cię świat pozna stan przepychu, dostatku i bogactwa. Twórz więc w swoim wnętrzu stan obfitości i spełnienia. Przeżywaj je i ciesz się nimi. Bądź najdoskonalszym przykładem dla innych.

Dobra, piękna, porywająca miłość. Jedność z kimś, kogo się kocha. Pełna realizacja planów. Szczęście. Sukces towarzyski. Rozwój duchowy, intelektualny, uczuciowy. Pokój. Udane życie rodzinne. Dom. Cnota i prawość. Dobre układy towarzyskie. Altruizm. Akceptacja. Ekstaza, uniesienie.

 

Sprawa rozstrzygnięta z dobrym rezultatem.

 

Trwały sukces i szczęście, dlatego że są inspirowane wyższą misją. Karta nie jest tak zmysłowa jak Władca Szczęścia materialnego i chyba jest przez to jeszcze bardziej szczęśliwa. Rozkosz, hulanka, rozpusta, łagodność, spokój. Dobroć, litość, dobroduszność, swawolność, marnotrawstwo – zależnie od położenia.

 

Dziesiątka Pucharów jako partner jest przepełniony i promieniujący mi­łością.

 

Pozostałe opisy kart znajdziesz w dziale „Tarot”.

Zachęcam także do przeczytania „Kwiecień – miesiącem bez kupowania”.

Materiały źródłowe