Małe Arkana – Dziesiątka Pucharów

Małe Arkana – Dziesiątka Pucharów

Małe Arkana – Dziesiątka Pucharów

 

Dziesiątka Pucharów to astrologicznie Mars w Rybach. Widać w tej karcie pewien konflikt. Z jednej strony podlega wpływom dziesiątki, Malkut i Panny, wszak układ Pucharów przypomina Drzewo życia. Natomiast z drugiej strony ich ułożenie jest dość niestabilne, ponieważ pą „ruchliwe” i niestabilne, rozlewają więc wodę z wielkiego kwiatu lotosu w tle. To właśnie wpływ Marsa w Rybach.

 

Spełnienie, przemiana, głębokie zadowolenie, wdzięcz­ność, satysfakcja, urzeczywistnienie, serdeczność.

 

Jogini mawiają, że czego nie ma w nas, nie może nam się przydarzyć. Świa­domość obfitości kosmosu może istnieć tylko w naszych umysłach i w naszej duszy. Wewnętrzne bogactwo emocjonalne. Zawsze, wcześniej czy później, musi wydostać się na zewnątrz, ale zadzieje się takczy tego chcemy czy też nie.

Karta jest wskazówką, że wyrażając miłość i przyjmując ją otrzymujesz wszyst­ko, czego ci trzeba. Twoja gotowość dawania i dzielenia się sobą otwiera ci wszystkie drzwi. Otoczenie gotowe jest otworzyć się na ciebie, przyjąć cię i ob­darować obficie.

 

Rozkład roczny 3

Dom. Mieszkanie. Szczęście. Radość. Przyjemność. Miłość. Zadowolenie. Pomyślne życie rodzinne. Honor. Cnota. Reputacja.

 

Najczęściej dotyczy spraw czystko rodzinnych, wskazuje na szczęśliwe życie, trwałe szczęście, na prawdziwą przyjaźń. Sukces towarzyski, altruizm, ślub zawarty z miłości, poprawa stosunków w związkach, pełnia osobistych sukcesów. Czasami oznacza związek z kimś z innego miasta.

Zadowolenie, ukojenie dla serca, doskonałość tego stanu. To także doskonałość ludzkiej miłości i przyjaźni, więc jeśli z kilkoma kartami obrazkowymi osoba odpowiedzialna za interesy Kwerenda. To także miasto, wioska lub prowincja, gdzie mieszka Kwerend.

 

Między stanem sytości a przesytem istnieje bardzo cienka granica.

 

Bądź jak kamień rzucony w wodę i zataczający coraz większe kręgi. Niech cały otaczający Cię świat pozna stan przepychu, dostatku i bogactwa. Twórz więc w swoim wnętrzu stan obfitości i spełnienia. Przeżywaj je i ciesz się nimi. Bądź najdoskonalszym przykładem dla innych.

Dobra, piękna, porywająca miłość. Jedność z kimś, kogo się kocha. Pełna realizacja planów. Szczęście. Sukces towarzyski. Rozwój duchowy, intelektualny, uczuciowy. Pokój. Udane życie rodzinne. Dom. Cnota i prawość. Dobre układy towarzyskie. Altruizm. Akceptacja. Ekstaza, uniesienie.

 

Sprawa rozstrzygnięta z dobrym rezultatem.

 

Trwały sukces i szczęście, dlatego że są inspirowane wyższą misją. Karta nie jest tak zmysłowa jak Władca Szczęścia materialnego i chyba jest przez to jeszcze bardziej szczęśliwa. Rozkosz, hulanka, rozpusta, łagodność, spokój. Dobroć, litość, dobroduszność, swawolność, marnotrawstwo – zależnie od położenia.

 

Dziesiątka Pucharów jako partner jest przepełniony i promieniujący mi­łością.

 

Pozostałe opisy kart znajdziesz w dziale „Tarot”.

Zachęcam także do przeczytania „Kwiecień – miesiącem bez kupowania”.

Materiały źródłowe

Warto przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *