Jak obliczyć portret numerologiczny.

Jak obliczyć portret numerologiczny.

Na temat Numerologii jaki i systemów numerologicznych, można naprawdę wiele napisać. Nie chcę tu rozpisywać się o pochodzeniu czy historii, wolę napisać w miarę konkretnie o tym jak to się liczy i co z tego może wyniknąć.

Zgodnie z prawami rządzącymi numerologią, imiona,, nazwiska i data urodzenia tworzą liczbowy schemat towarzyszący człowiekowi od jego narodzenia aż do śmierci.
Wibracje, jakie emituje ów schemat pozwalają na:

1. Przeprowadzenie zadziwiająco dokładnej analizy charakteru i osobowości.
2. Umocnienie naturalnych cech i rozwinięcie wrodzonych zdolności, a w razie potrzeby złagodzenie konfliktowego, impulsywnego czy depresyjnego charakteru, jak również dodanie pewności siebie osobie słabej lub nieśmiałej.
3. Wcześniejsze poznanie głównych tendencji nowego roku, co ułatwia postępowanie zgodne z jego wibracjami, podejmowanie właściwych decyzji i rozpoczynanie nowych przedsięwzięć, mających największe szansę na pomyślną realizację.
4. Nadanie dziecku takich imion, które ułatwią mu drogę życiową.
5. Wybranie takiej nazwy dla przedsiębiorstwa czy instytucji, która przyniosłaby jak największe korzyści.
6. Zmianę biegu życia, jeśli nasza obecna sytuacja nas nie satysfakcjonuje, co jest wynikiem działania negatywnych wibracji.

Na pierwszy rzut oka wszystko to może wydać się nieprawdopodobne. Numerologią jednak nie ma nic wspólnego z magią czy wróżbiarstwem. Opiera się bowiem na prostej kalkulacji matematycznej. Numerolog nie musi uciekać się do intuicji, nie ulega także wpływom czy sugestiom konsultujących się z nim osób. Odwołuje się jedynie do niezmiennych praw tworzących tę wiedzę.
Według numerologii każda cyfra od l do 9 (a w niektórych przypadkach także numery podwójne, czyli „mistrzowskie”) wysyła specyficzną, charakterystyczną jedynie dla niej wibrację, która ją określa, a jednocześnie wyróżnia spośród innych. Wibracja ta nadaje danej osobie cechy charakterystyczne dla jej osobowości oraz siłę życiową jej tylko właściwą.

Na Portret Numerologiczny danej osoby składają się następujące wibracje:

1. Wibracja Urodzenia.

Oblicza się ją przez zsumowanie dnia, miesiąca i roku urodzenia, a następnie sprowadzenie sumy do liczby jednocyfrowej. Cyfra ta odpowiada bardzo istotnej części osobowości, a mianowicie zaletom, wadom, powołaniu, celom życiowym itd. 

Rozkład Roczny
Rozkład Roczny

Na przykład moja data 10.08.1973.

Dzień – 10 = 1+0 = 1

Miesiąc – 8

Rok – 1+9+7+3 = 20

Teraz sumujemy 1 + 8 + 20 = 29, 2+9 = 11, 1+1 = 2 Jest to wibracja mistrzowska (11), która obok pojedynczej wibracji (w moim przypadku 2) niesie ze sobą dodatkowe zadania. Dlatego często mawiam, że jestem numerologiczną 2-ką a 11-ką jedynie bywam.

2. Wibracja Imienia (imion) i Nazwiska.

W tym przypadku używamy specjalnego alfabetu numerologicznego, w którym każdej literze odpowiada pewna liczba. Wibracje, które pojawią się w wyniku tej operacji wskazują nam na:
a. Wewnętrzne motywacje danej osoby.
b. Wrażenie, jakie osoba ta wywołuje na otoczeniu, zarówno w sensie społecznym, jak i zawodowym.
c. Cele, uświadomione lub nie, jakimi kieruje się w życiu (które wyznaczają jej drogę życiową).

Obliczenie podstawowych numerów, składających się na Portret Numerologiczny, pozwala nam przeprowadzić niezwykle dokładną analizę charakteru danej jednostki. Każda wibracja bowiem posiada pewne atrybuty, które sprawiają, że
zachowujemy się w ten lub inny sposób. Innymi słowy, numerologiczne wibracje mają transcendentalny wpływ na wszelkie przeżycia, jakich doświadczamy. Możemy zatem powiedzieć, że wibracje numerologiczne modelują i odsłaniają nie tylko mentalność i osobowość jednostki, ale także wyznaczają zdarzenia życiowe, których ona doświadcza.

3. Wibracja Podpisu.

Stanowi ona jedyną wibrację, którą wybieramy dobrowolnie, jako że zarówno Wibracja Urodzenia, jak Imion i Nazwiska są nam narzucone. Podpis zawiera nie tylko potężne wibracje oddziałujące na jednostkę, ale tworzy zarazem pewien układ numeryczny, prowokujący niejako wydarzenia, z których składa się nasze życie.

Wypada zaznaczyć, że sprzeczności te mogą mieć różny stopień nasilenia. Zdarza się, iż są one tak wielkie i stwarzają tak poważne problemy, bądź kompleksy, że jedynym rozwiązaniem pozostaje oficjalna zmiana imienia lub nazwiska (w takim przypadku należy jednak najpierw skonsultować się z doświadczonym numerologiem).
A jednak nie zawsze różnice numerologiczne są niekorzystne. Dzieje się tak w przypadku, gdy jedna z wibracji wzmacnia inną lub gdy wibracja „harmonijna” i „spokojna” łagodzi gwałtowny lub agresywny temperament.
W numerologii operuje się jedynie cyframi od l do 9, a w szczególnych przypadkach także liczbami 11, 22, 33 i 44, a zatem zawsze należy sprowadzić uzyskaną sumę do liczby jednocyfrowej, bez względu na to, czy jest to suma uzyskana z daty urodzenia, imienia czy podpisu.

ALFABET NUMEROLOGICZNY

1 – A, J, S
2 – B, K, T
3 – C, L, U
4 – D, M, V
5 – E, N, W
6 – F, O, X
7 – G, P, Y
8 – H, Q, Z
9 – I, R

(Uwaga: Ą=A, Ć = C, Ę = E, Ł = L itd.)

SPORZĄDZANIE PORTRETU NUMEROLOGICZNEGO
Na początku analizujemy kanały, jakimi dana osoba odbiera wibracje numerologiczne. Następnie sprawdzamy, co one oznaczają i jakie jest ich oddziaływanie. Obliczamy również, ile razy i w jakiej formie pojawia się ta sama wibracja.

WIBRACJA URODZENIA

Wibrację tę otrzymujemy przez:
1. Sprowadzenie do jednej cyfry sumy liczb składających się na datę urodzenia.
Wibrację tę wykorzystujemy przy:
a. Analizie możliwości, jakie daje nam los;
b. Określaniu rzeczywistego losu;
c. Wyznaczaniu cykli życiowych .
2. Analizę dnia urodzenia.

WIBRACJA IMIENIA

Jest to wibracja, którą otrzymujemy przez analizę cyfr odpowiadających literom wszystkich imion i nazwisk danej osoby. Bierzemy pod uwagę imiona i nazwiska nadane przy narodzeniu, podczas chrztu, bierzmowania i przyjęte po ślubie. Muszą one figurować w dokumentach (np. metryka, świadectwo chrztu, dowód osobisty, etc.).
Jak zawsze, kiedy mamy do czynienia z literami, oddzielamy samogłoski od spółgłosek, gdyż w numerologu mają one odmienne znaczenie. Cyfry odpowiadające samogłoskom zapisujemy powyżej imion i nazwiska, odpowiadające spółgłoskom – poniżej. Otrzymujemy w ten sposób zarówno całościowy, jak i wycinkowy obraz osobowości. Zgodnie z zasadami rządzącymi numerologią, osobowość człowieka wyrażona jest w następujących pięciu aspektach:

1. Wnętrze

Wibrację tę obliczamy, sumując samogłoski pełnego imienia i nazwiska. Mówi nam ona o sile wewnętrznej, ukrytych skłonnościach i motywacjach kierujących naszym postępowaniem.
2. Zewnętrzny aspekt osobowości
Wibrację tę uzyskujemy przez dodanie spółgłosek pełnego imienia i nazwiska. Ukaże nam ona zewnętrzną projekcję osobowości, czyli wrażenie, jakie wywiera dana osoba na otoczeniu, jej zachowanie, styl bycia, stosunek do ludzi, do pracy, a także „maski”, pod jakimi skrywa swe prawdziwe , ja.

3. Cele życiowe

Wibracja ta odpowiada sumie dwóch poprzednich wibracji. Dzięki niej odkryjemy rolę, jaką dana osoba chciałaby odgrywać w społeczeństwie, czyli cele, do jakich instynktownie, często podświadomie, dąży.

4. Indywidualność

Zsumowanie wszystkich cyfr, jakie pojawią się przy analizowaniu imion i nazwiska, daje nam wibrację określającą indywidualność danej osoby. Inaczej mówiąc, jest to liczba występujących numerów od l do 9. Dzięki tej operacji dowiadujemy się, czy dana osoba odznacza się charakterem silnym, czy przeciwnie – brakuje jej silnej woli, zdecydowania i jasno sprecyzowanych poglądów. Wibracja ta mówi nam również o słabych i silnych punktach danej osoby.

5. Temperament. Uzdolnienia.

Pogrupowanie wszystkich cyfr, jakie znaleźliśmy, analizując Wibrację Imienia, pozwoli nam określić zdolności i skłonności najsilniej zaznaczone.

WIBRACJA PODPISU

Aby określić Wibrację Podpisu danej osoby, należy zsumować cyfry odpowiadające literom wchodzącym w skład podpisu. Cyfra, jaką otrzymamy, wskaże nam cechy nabyte pod wpływem używania takiego, a nie innego podpisu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat numerologii, zapraszam TUTAJ

Warto przeczytać

65 komentarzy

 1. Witaj, czy mogłabym poprosić Ciebie o sprawdzenie mojej wibracji urodzenia?
  17.11.1990

  Dzień: 17 = 8
  Miesiąc: 11 = 11 czy 2? Czy ja tą liczbę redukuję do 2?
  Rok: 1990 = 1

  W zależności czy zredukuję 11 czy nie, wychodzą dwa różne wyniki: 20/2 lub 11/2

  Chciałabym tylko dowiedzieć się czy mam wibrację mistrzowską czy nie. Dzięki. 🙂

  1. Witaj Alicja,

   jesteś numerologiczną 11-tką, tak zwaną wibracją mistrzowską. Od Września 2016 do Września 2017 jesteś w 3-cim roku osobistym.
   17 + 11 + 1990 = 8 + 2 + 1 = 11 / 2
   Ja też jestem numerologiczną 11-tką ale często mawiam, że jestem 2-ką a 11-tką jedynie bywam od czasu do czasu. Ta wibracja mistrzowska oznacza, że mamy przed sobą w życiu dodatkową misję.

   Zazwyczaj liczby sumuje się do postaci jedno liczbowej, jednak wibracje mistrzowskie po prostu oznaczają, że mamy dodatkowe zadanie, czy tak zwaną misję do spełnienia. 🙂

    1. Witaj Mrian,
     można to sobie podzielć na etapy a można to całkowitym ciągiem policzyć czyli:
     10.08.1973. (wyeliminuję zera)
     1+8+1+9+7+3=29 2+9=11 1+1=2
     Ja ręcznie podczas sesji liczę to jeszcze inaczej i nie sprawdzam wibracji mistrzowskiej – ponieważ tymi się bywa od czasu do czasu. 😉

     Pozdrawiam,
     B.

  2. Dobry wieczór, czy mogłabym prosić o sprawdzenie mojej wibracji ? Wychodzi mi ze jestem 8, ale totalnie nie odzwierciedla mojej osobowości, mi nic nie wychodzi. Moja data urodzenia 25.03.1996

 2. Dziękuję za odpowiedź. Zastanawia mnie tylko jeden element. Spotkałam się ostatnio z teorią, że jeżeli nie skraca się wyniku końcowego, gdy występuje liczba mistrzowska, to również nie powinno się sumować ewentualnych liczb mistrzowskich w dniu lub miesiącu urodzin. W sensie gdybym podliczyła to w ten drugi sposób, wyszłoby: 17+11+1990= 8+11+1= 20/2, wtedy jestem tylko dwójką. : ) Stąd wciąż się zastanawiam jaki sposób jest właściwy i czy mam tą 11-tkę czy nie. : )

  Mam nadzieję, że jeszcze odpiszesz i rozwiejesz wątpliwość. Z góry dzięki.

   1. O rany! Oto odpowiedź, której się nie spodziewałam 🙂 Spotkałam się z takim pojęciem na jednym z for, które dzisiaj przeglądałam. Pytałam wujka google o pomoc i nic więc pomyślałam, że tutaj znajdę odpowiedź 🙂 W takim razie może to jakiś nowo-twór numerologiczny?

    1. Jest przynajmniej kilka systemów numerologicznych. Ja używam klasycznego ale jest też tak zwana piramida liczącą punkty zwrotne w życiu. Nie wiem jaki to twór, ale pewnie powstają nowe systemy, które zaczynają podbijać świat. Nie twierdzę, ze to jest zły system, ja go po prostu nie znam i używam klasycznego. 🙂

 3. Dzień dobry! Czytam tak i czytam i raz widzę instrukcje, że aby policzyć wibracje urodzenia należy zsumować wszystkie liczby wchodzące skład daty urodzenia, a tutaj oddzielnie sumuje się dzień, miesiąc i rok i dopiero wyniki z tych trzech dodaje się by uzyskać końcowy wynik. Jak to w końcu jest? Bo gubię się, gdyż wychodzi mi co innego zależni od metody, albo po prostu 2 albo 2 z 11….
  06.06.1997

  1. Witam, według mnie jest Pani numerologiczną 2-ką z 20-tki.
   Pani data to 06.06.1997.
   6+6+(1+9+9+7)= 6+6+8=20=2+0=2

   Ja na przykład rok urodzenia dodaję inaczej:
   1+9=10 czyli 1
   9+7=16=1+6 czyli 7
   Łącznie 8 z roku urodzenia.

   Rozumiem natomiast, że wystarczy dodać w Pani dacie wszystkie po kolei i wychodzi 38 czyli 11. Według mojego liczenia jednak jest Pani numerologiczną 2-ką.
   Pozdrawiam. 🙂

   1. Dziękuje za info.

    Czy może Pani wskazać najważniejsze cechy Jedynki (zalety, wady) i czy mam szansę na awans w pracy w tym roku ?

    Pozdrawiam 🙂

 4. Mi się wydaję, że jestem jakimś ciężkim przypadkiem. Urodziłam się 13.05.1996 więc jestem siódemką. Do tego z zodiaku jestem bykiem i z dnia urodzenia mam karmę pracy. Jak dla mnie połączenie które okropnie manifestuje mi się w życiu bo z jednej strony pociąga mnie bogactwo, dobrobyt i pieniądze, a z drugiej strony duchowość i rozwój na tej płaszczyźnie. Przez to wszystko co się dzieje w moim życiu się zagubiłam i przez to nie robię nic.. Może masz jakieś rady albo głębsze wyliczenia? Największą zagwozdką dla mnie jest mój cel życiowy, w sensie jaki mam mieć zawód, w czym pracować tak aby jednocześnie się realizować.. sama tego nie wiem.

 5. Beatko, a co z moją datą jeśli możesz zerkij proszę
  25.05.1968r
  BLIŹNIAK lekko pokręcony
  Wychodzi 9 ale z 3i6 czyli 36????? plissss

 6. Witam serdecznie, czy moze Pani zerknac na moja date urodzenia? urodzilam sie 8 czerwca 1984 roku a moje imiona i nazwisko to Kamila Anna Wiktoria Suska – pseudonim – Vayjacha, bede bardzo wdzieczna Pozdrawiam

 7. Witaj
  Moja data to 06.04.1985 i albo wychodzi mi 33 albo wychodzi mi 6 zalezy w jakiej kombinacji użyć. To jaka wibracja w końcu 🙂 bo jak kiedys liczylam na specjalnek stronie to wychodzilo 33. Ale z Twojej metody to 6. I teraz sie pogubilam 🙂

  1. Według mojego liczenia, wychodzi Tobie 33 czyli wibracja mistrzowska. Jednak, jak w przypadku każdej wibracji mistrzowskiej, można ją sprowadzić do pojedynczej cyfry – w Twoim przypadku do 6-ki. Czyli jak ja to zwykłam mawiać, jesteś 6-ką a od czasu do czasu bywasz 33-ką. 🙂

 8. Witam srdecznie urodziłam się
  11.11.1999r.
  A moja liczba imienia i nazwiska wynosi
  11
  Czy to ma jakieś znaczenie , że są w tym zawarte same jedynki i trzy 9 ? Czy moją liczba wibracyjna daty urodzenia jest 5 ( jak po obliczaniu ? )

  1. Tak, Twoja wibracja numerologiczna to 5. Natomiast nadmiar jednych wibracji lub niedobór innych ma spore znaczenie. Zbytni nadmiar 1 może oznaczać Zosię samosię, która sądzi, że wszystko zrobi sama najlepiej, lub jest zbyt porywcza i dominująca. Spora ilość 9 moze oznaczać, że podchodzisz do życia w sposób nadmiernie sentymentalny i kapryśny. Brak 3-jek to brak wiary w wyższe energie ale i brak optymizmu. To troszę tak, jabyś zbyt dosłownie wszystko interpretowała i nie pozwalała sobie na odrobinę spontaniczności. To tak ogólnikowo ale i w telegraficznym skrócie. 🙂

 9. Witam serdecznie urodziłam się: 13.12.1997r.
  Moja liczba imienia i nazwiska to 11
  Czy ma to jakieś znaczenie gdyż z mojej daty urodzenia wynika,że chyba jestem 33 a z imienia i nazwiska,że 11 obie z tych liczb są liczbami mistrzowskimi z tego co wyczytałam i jestem trochę zagubiona.

  1. Witaj Klaudia, dla mnie najważniejsza jest wibracja drogi życia, a tę obliczas się tylko z daty urodzenia. WIęc tak, Twoja wibracja to 33/6. Ja na przykłąd jestem numerologiczną 11-ką, ale zawsze mawiam, że jestem 2-ką, a czasami działąm jak 11-ka. 🙂 Taka wibracja zawszwe niesie ze sobą dodatkową misję w naszym życiu. Dodam jeszcze, że będzie nam o tyle łatwiej tę dodatkową misję realizować, jeśli ją zaakceptujamy. Z imienia i nazwiska ( a dokładnie ze wszystkich imion i nazwisk) wynikają zupełnie inne aspekty i elementy w naszym numerogramie. 🙂 Zanim zabrniesz dalej, zachęcam do zastanowienia się nad swoją wibracją numerologiczną – czyli 33/6.

   Dziękuję za komentarz i pozdrawiam,
   B.

 10. Dzień dobry,

  Od niedawna zacząłem interesować się numerologią.
  Urodziłem się 11 listopada 1985 ( 11.11.1985)
  Co to oznacza ? Wychodzi na to że jestem numerem 9 jednak nie pasuje zbytnio do niego.
  Będę wdzięczny za kilka wskazówek dotyczących mojej osbowości 🙂

  Marcin

  1. Witam, tak według mojego liczenia faktycznie wychodzi 9-tka. Kiedy jednak po kolei doda się wszystkie cyfry czyli 1+1+1+1+1+9+8+5 = wychodzi 27 czyli 2+7=9
   Samo to już może podpowiadać, że ta ciekawa 9-tka podszyta jest 2-ką i 7-ką.

   Swoją drogą mieszkam z taką i jedno można o niej powiedzieć, nie można się z nią nudzić 😉 Ta 2-ka podpowiada, że może łatwiej jest Ci funkcjonować pod przewodnictwem innych bardziej wycofując się z piedestału czy świecznika. Dodatkowo 7-ka bardziej wskazuje na zamykanie się na innych ludzi. O numerologicznej 7-ce często się mawia, że trudno się przebić przez mur, który wokół siebie stawia. To oczywiście tylko delikatna wskazówka, która może Cię naprowadzić, że 9-tka nierówna jest innej 9-tce.

   Proszę tylko pamiętać, że to jest „jedynie” wibracja drogi życia – nie pełen portret numerologiczny. Ja zazwyczaj zerkam jeszcze na rok numerologiczny, w którym znajduje się osoba. 9-tka do Września 2019 znajduje się w 3-cim roku numerologicznym. Choć zawsze mawiam, ze rok numerologiczny najsilniej manifestuje się w okolicach urodzin.
   Można by się także pokusić o sprawdzenie wibracji podpisu, ale to może nie tak od razu. 😉

 11. Dzień dobry, jak rozumieć zdanie „Zsumowanie wszystkich cyfr, jakie pojawią się przy analizowaniu imion i nazwiska, daje nam wibrację określającą indywidualność danej osoby. Inaczej mówiąc, jest to liczba występujących numerów od l do 9” ?
  Czy jeśli mam przykładowo Marię kowalską to obliczając indywidualność dodaję kolejno wszystkie cyfry odpowiadające literom? Czy po prostu liczę litery? Proszę o pomoc 🙁

  1. Tutaj należy wziąć pełne imię (imiona, jeśli są) i nazwisko lub nazwiska osoby. Każdą literkę należy podporządkować cyfrze, pamiętając, że wartości dla samogłosek zapisujemy nad literkami a spółgłoski pod literami. Samogłoski i spółgłoski mają inne znaczenie. Niektóre aspekty sprawdza się z samogłosek inne ze spółgłosek a inne z całości. Analiza indywidualności, to zsumowanie wszystkich liczb przyporządkowanych do imion i nazwisk osoby. Dzięki temu dowiemy się, czy osoba jest bardziej opiekuńcza czy nie, czy ma silny charakter, czy wręcz przeciwnie. 🙂

   1. Więc jeśli dobrze rozumiem to w przypadku Marii Kowalskiej mamy 1+9+1+6+1+1 z samogłosek
    4+9+2+5+3+1+2 ze spółgłosek
    A licząc indywidualność będzie to 1+9+1+6+1+1+4+9+2+5+3+1+2, a więc wszystkie wartości odpowiadające literom imienia i nazwiska.
    Proszę poprawić jeśli się mylę ;D

 12. 19.03.1990

  1+9 = 10 = 1
  0+3 = 3
  1+9+9+0 = 19 = 10 = 1

  Dobrze rozumiem że moją liczbą jest 5? Jak to interpretować? Co to znaczy dla mnie i moich bliskich?

 13. Ja i mój syn jesteśmy 22 (01.10.1991 i 06.06.2017), ciekawa kombinacja pod jednym dachem 🙂 pozdrawiam serdecznie!

 14. Witam, a czy jak oblicze swoją numerologia na podstawie imienia i nazwiska to też mam się sugerować formułkami, które opisują osoby na podstawie daty urodzenia czy są jakieś inne?

  1. Witam, nie. Wibrację drogi życia, czy inaczej wibrację numerologiczną oblicza się z pełnej daty urodzenia i tylko z daty urodzenia. 🙂 Natomiast, ze wszystkich imion i nazwisk, dzieląc je na spolgłoski i samogłoski olicza się całą reztę jak: życie wewnętrzne, ekspresja zewnętrzna, cele życiowe, indywidualność, temperament, uzdolnienia, cykle karmicznej ewolucji. Sporo tego jest, ale tutaj już potrzeba wszystkich danych a nie tylko datę urodzenia.
   Pozdrawiam 🙂

 15. Witam, zastanawiam się jakie znaczenie w Numerologii ma rodzaj kalendarza, jakim się aktualnie posługujemy, bo chyba inne wyniki będą dla kalendarza juliańskiego, a inne gdyby datę urodzenia podać według kalendarza gregoriańskiego, jakim się do tej pory posługują prawosławni? Pozdrawiam, Gwidon ze Żar.Gwidono 1945

  1. Witam, numerologię można obliczyć wedle różnych metod. Ja zawsze posługiwałam się metodą Gladys Lobos i stosowałam . Nigdy mnie nie zawiodła. Natomiast, jeśli zaczniemy modyfikować datę urodzenia, jaką zapisano nam w akcie urodzenia, to oczywiście, że wyniki będą się od siebie różnić. Przecież kalendarz Juliański obowiązywał za Juliusza Cezara, a wcześniej obowiązywał kalendarz bizantyjski. Jakkolwiek bizancjum pięknie wygląda na muzealnych wystawach, to my jednak żyjemy teraz. 🙂 Ja na przykład wedle kalendarza Greckiego/Pitagorejskiego – jestem 2 / 11, a według Hebrajskiego/Kabalistycznego – jedtem 2. Ja i tak mawiam, że jestem 2-ką, a 11-tką bywam tylko od czasu do czasu. 🙂
   Pozdrawiam,
   B.

 16. Witam serdecznie,
  Znalazłam Pani stronę, ponieważ spotkana przypadkowo energoterapeutka (znajoma znajomej:) powiedziała, żebym zainteresowała się swoją wibracją. Według niej jest bardzo silna. Nigdy wcześniej nie miałam doświadczeń z dziedziny numerologii. Jestem urodzona 11.12.1986. Czyli wychodzi ta 2 co bywa czasem 11? 🙂 czy może Pani podpowiedzieć o co chodzi z kalendarzem i jakie to ma znaczenie?

  1. Witam Pani Małgorzato,

   Tak, jest Pani numerologiczną 11 / 2. Ja sama często mawiam przy okazji wibracji mistrzowskiej, że zazwyczaj jest się w wibracji dwa a mistrzowską 11-ką bywa się tylko od czasu do czasu. Dzieje się tak dlatego, że wibracja mistrzowska zawsze niesie ze sobą dodatkową misję w życiu. Ja jestem 11/2 i zawsze już będę kogoś czegoś uczyć. Co częściowo jest też moją misją życiową. Im bardziej będziemy tą misję ignorować, tym trudniej będzie nam te dwie wibracje ze sobą pogodzić.

   Więcej na temat numerologicznej 2-ki może Pani przeczytać tutaj na blogu:
   https://tarotnumerologiczny.pl/wibracja-numerologiczna-liczby-2/

   Więcej na temat mistrzowskiej 1-tki, może Pani znaleźć na blogu tutaj:
   https://tarotnumerologiczny.pl/wibracja-numerologiczna-liczby-11/

   Dla mnie jest także bardzo istotny jest rok numerologiczny, w którym aktualnie się znajdujemy. Jako numerologiczna 2/11, jest Pani od Września 2019 do Września 2020 w 6-tym roku numerologicznym. Więcej na temat tego roku, może Pani przeczytać tutaj:
   https://tarotnumerologiczny.pl/twoj-rok-numerologiczny/

   Dodam jeszcze, że wibracja roku numerologicznego najsilniej manifestuje się w okolicach urodzin.
   Pozdrawiam,
   Beata.

 17. Mam problem z wybraniem imienia dla dziecka. To ma być chłopiec, większość imion totalnie mi sie nie podoba z tych które podobają sie nam obu chociaz mi nie do końca to tylko nikodem i jan, przewidywany termin porodu mam na 9.5.2020 mój facet nalega na wybranie imienia juz teraz natychmiast. Pytanie brzmi jakie imię będzie najlepsze niekoniecznie z tych dwóch i jak bardzo termin porodu moze wpłynąć na jego osobowość? Po zsumowaniu nazwiska wyszło mi 4

  1. Witam, niestety nie można sumować samego nazwiska. To znaczy można, ale to niewiele nam da. Warto tutaj się skoncentrować na dacie urodzin, albo kilku przewidywanych datach urodzin i pełnym imieniu (lub imionach) i nazwisku. Taka liczba pokaże więcej i będzie bardziej wiarygodna. Tak na szybko obliczyłam że Jan i wibracja samego nazwiska 4 – dadzą 2/11. Zaś Nikodem + 4 z nazwiska, dadzą 3. Data urodzin 9 Maj 2020 to 4. Więc dziecko będzie z pod znaku Byka, czyli kardynalny znak z żywiołu ziemi. Z drogi życia będzie 9 – a o samych 9 można wiele powiedzieć, ale nie można się z nimi nudzić. 2/11 – choć takie wibracje mają trudniej, mają do spełnienia dodatkową misję w życiu – ale nigdy nie zostanie niezauważona. 3-ka lubi błyszczeć na świat patrzeć przez różowe okulary, czyli mało realnie i odpowiedzialnie – za to ludzie do nich lgną. Taki tok przemyśleń będzie najlepszy, przy wyborze imienia. Pozdrawiam. 🙂

 18. Pani Beato. Moja data urodzenia to 19.01.1993
  Mam prośbę do Pani, udziela tu bardzo cennych odpowiedzi.
  Czy mogłaby Pani podać moją wibrację z innych kalendarzy? Z wszystkich jakie Pani tylko zna. Będę bardzo wdzięczna. Pozdrawiam.

  1. To tez moja data urodzenia! niestety nie widze odpowiedzi wiec chyba wychodzi:
   19 01 1993
   1+9= 10 | 1 | 1+9+9+3=22
   1 + 1 + 4 = 6
   jesteśmy 6stkami jeśli dobrze liczę

   1. Tak, pierwsza data urodzenia to 33/6 a więc mistrzowska. Dodatkowo dwie 6-ki mają bardzo dobre rokowania, ponieważ zależy im na tym samym. 🙂

 19. Witam, chcialbym sie dowiedziec jak to u mnie wychodzi ?
  Nazywam sie Robert Karol Piotr Rudnik urodzony 08.03.1988 roku.

  Z gory dziekuje.

  1. Witam Panie Robercie, jest Pan numerologiczną 1 – a to znaczy, że 17 Września 2020 wejdzie Pan w 6 rok numerologiczny. 🙂

  1. Witam Pani Barbaro, jest Pani Numerologiczną 3-ką i od Września 2020 do Września 2021 jest Pani 8-mym roku numerologicznym.

   Więcej o numerologicznej 3-ce przeczyta Pani tutaj:
   https://tarotnumerologiczny.pl/wibracja-numerologiczna-liczby-3/

   Tutaj przeczyta Pani o numerologii partnerskiej dla numerologicznej 3-ki:
   https://tarotnumerologiczny.pl/numerologia-partnerska-dla-numerologicznej-3/

   Natomiast o swoim roku numerologicznyem, zapraszam do lektury ponizej:
   https://tarotnumerologiczny.pl/twoj-rok-numerologiczny/

   Pozdrawiam, Beata.

 20. Dzień dobry, nie wiem co dokładnie zrobić, żeby wibracja podpisu była korzystna. Kiedyś dawno temu przypadkowo Pani Numerolog podpowiedziałam mi, żebym przed podpisem stawiała sobie cyfrę 6. Jak ona to wyliczyła? Proszę o wskazówki. Ślicznie dziękuję. Dorota (06.10.1967)

  1. Wszystko zależy od tego, czego Pani numerolog szukała i jakie dane brała pod uwagę. Jak znam życie, brała pod uwagę nie tylko Pani datę urodzenia ale także wszystkie imiona i nazwiska – czy jak w tym przypadku, wibrację podpisu.
   Nie spotkałąm się z dodawaniem cyfry przed podpisem, ale pewnie chciała zrównoważyć wibrację, która wychodziłą z Pani podpisu. 🙂 Według daty urodzenia jest Pani numerologiczną 3-ką w 8-mym roku numerologicznym.

   Pozdrawiam,
   Beata.

 21. Witam pani Beato, moja data to 15.10.1974 z pierwszego liczenia jestem 10 czyli 1? Czy 10 to liczba mistrzowska?
  Z góry dziekuje za odpowiedz.
  Anita

  1. Nie, nie ma takiej liczby mistrzowskiej. Każdą liczbę trzeba zredukować do jednej cyfry. W tym przypadku będzie to 1. 🙂

 22. Dzień dobry! Chciałam się dowiedzieć, czy wibracje mistrzowskie mogą występować w innych wibracjach, czy jedynie urodzinowych? Pytam, ponieważ próbowałam obliczyć swój portret numerologiczny, ale przy liczeniu wibracji imienia wyszedł mi wynik 44. Pozdrawiam 😀

  1. Zazwyczaj wirbacje mistrzowskie bierze się pod uwagę przy drodze zycia – a więc przy wibracji numerologicznej. Jednak kilka razy widziałąm i nawet sama się do tego odnosiłam, kiedy z innych danych wychodzi wibracja mistrzowska. 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *