Małe Arkana – Rycerz Pucharów

Małe Arkana - Rycerz Pucharów

Małe Arkana – Rycerz Pucharów

Małe Arkana – Rycerz Pucharów (w tej talii to Książę Pucharów) symbolizuje powietrzną część żywiołu wody. Z jednej strony to elastyczność, lotność i rozwaga, z drugiej zaś energia pary wodnej. Astrologicznie częściowo obejmuje Wagę i Skorpiona.

Cechami charakteryzującymi moralność osoby przedstawionej na tej karcie są subtelność, utajona gwałtowność i przebiegłość. Rycerz Pucharów jest bardzo skryty, potrafi być artystą w każdym calu, ale potrafi też być bezlitosny.

Przyjazd, nadejście, czasem posłańca; zaloty, propozycja, postawa, zaproszenie, zachęta.

Poszukiwanie czegoś, co nigdy nie istniało. Całkowite oderwanie się od rzeczywistości i jednoczesna chęć przekształcania świata tak, by odpowiadał naszym wyobrażeniom. Donkiszoteria. Wiara w rzeczy nierealne, nieprawdziwe. Ponuractwo. Posępność. Głęboka melancholia o chorobliwym podłożu. Schizofrenia. Awersje, fobie. Koszmary senne. Przerost ambicji. Skrytość. Nieszczerość. Ślepe dążenie doi jednego celu.

Rycerz Kielichów nazywany jest często Rycerzem Skorpiona lub tym, który ślepo podąża w poszukiwaniu świętego Grala. Karta ta jest bliska znaczeniowo karcie Śmierci Major Arkanów, ale oznacza rozmaite powikłania psychiczne i niemożność wyrwania się z okowów wyobraźni lub perwersji seksualnej.

Pełna Analiza - Rozkład Roczny

Przyjazd, nadejście, czasem posłańca; zaloty, propozycja, postawa, zaproszenie, zachęta.

Przyjazny, trochę zapatrzony w siebie mężczyzna, kierowanie się intuicją, przy rozwiązywaniu problemów. Może nie okazywać uczuć, ale przeżywa głęboko. Może oznaczać po prostu powrót do jakiejś sprawy, którą uznaliśmy za zakończoną. To karta menedżera artystycznego i osoby zainteresowanej szeroko pojętą tajemnicą.

Zaproszenie lub okazja pojawią się wkrótce. Przybycie. Zbliżanie się. Postęp. Atrakcyjność. Prośba. Wyzwanie. Propozycja. Oświadczyny.

Rycerz Pucharów jest subtelny, gwałtowny, zręczny, posiada skłonności artystyczne. Ma też dość gwałtowną naturę, którą przykrywa spokojnym wyglądem. Lubi opowiadać się po stronie dobra albo zła, chociaż częściej woli zło, jeśli dostrzega w nim ukrytą moc lub mądrość. W przypadku złego położenia, jest egoistyczny i skłonny do zbytków.

Możliwość transformacji, oczekiwania, skryte tęsknoty, życzenia, pragnienia, niebezpieczeństwo.

Książę Kielichów jest duchowo rozwinięty, błyskotliwy, uzdolniony. Świat stoi przed nim otworem i roztaczają się niezwykłe perspektywy. Zagłębiony w ogrom swoich możliwości zaniedbuje jednak własną duszę. Nie dostrzega niebezpieczeń­stwa, że orzeł, niepokojąco dryfujący tuż ponad wodą, łatwo może zamoczyć skrzy­dła i Książę utonie w uczuciach. Niestety, nie ma w tym zakresie żadnego doświad­czenia i prawdopodobnie nie poradzi sobie z wyzwolonymi nagle emocjami.

Karta jest wskazówką na drzemiące w nas, czysto ludzkie tęsknoty: pragnie­nie miłości, bliskości, ciepła, wolności czy wyzwolonego seksu. Tęsknoty te do-tyczą wszystkich, niezależnie od stopnia rozwoju duchowego. Długo odpycha­ne gromadzą się na dnie podświadomości i gdy nastąpi ich nadmierne nasyce­nie, dusza samoistnie dążyć będzie do ich spełnienia. Książę jednak – zapatrzo­ny i skoncentrowany na jednym – nie postrzega, dokąd zmierza jego pojazd. Konfrontacja z odpychanymi uczuciami podobna będzie spotkaniu z własnym cieniem (porównaj z Pustelnikiem, Wielkie Arkana DC).

W wielu przypadkach karta ta przedstawia Don Juana, który zachwycony ogromem własnych możliwości nie widzi, że posiada także cechy ludzkie i łatwo może wpaść we własne sidła. Tak samo bowiem, jak wszystkich, obowiązuje go prawo przyczyny i skutku albo tak samo, jak każdy człowiek, też może stać się ofiarą własnego uczucia i pragnienia miłości.

Może też reprezentować mężczyznę, którego pozycja społeczna lub tradycja wyklucza realizację tęsknot. Aby ich nie dostrzegać, skupia się na jednym, wy­cinkowym zadaniu, np. karierze zawodowej lub politycznej.

Rycerz Pucharów jako partner jest atrakcyjny, inteligentny, bły­skotliwy. Bogaty duch czyni z niego osobę niezwykle atrakcyjną, obdarzoną magiczną siłą przyciągania. Jednak pod maską salonowego lwa czai się często zimny drań, który tylko udaje uczucie.

Pożądanie, zmysłowość, popędy, lodowata namiętność, kochany zimny drań, salonowy lew, dyplomata, odnowa, zachwyt, entuzjazm.

Połączenie powietrza z wodą (sfery mentalnej z uczuciami) wyzwala zawsze bardzo silną zmysłowość i budzi do życia waszą seksualność. Karta jest wyzwa­niem, więc zwraca uwagę abyście również zadbali o rozwój uczuć oraz nauczyli się radzić sobie z emo­cjami. Dopiero połączenie seksualności z gorącym uczuciem wyzwoli bogatą fantazję i wasze partnerstwo stanie się wspaniałym misterium, szaloną przygodą, doznaniem szczęścia.

Pozostałe opisy kart znajdziesz w dziale „Tarot”.

Zachęcam także do przeczytania „Jakich pytań NIE zadawać kartom tarota?

Materiały źródłowe

Warto przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *